Skip to main content
Po jezeru bliz Triglava …. Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja.


Avtorica: Urša Šivic
Leto: 2008


Monografija predstavlja odnos med umetnostno in ljudsko glasbeno ustvarjalnostjo. V središču je analitična primerjava glasbenih parametrov izvirne avtorske pesmi in ponarodelih, ljudskih variant, ki kot rezultat kažejo načine ustvarjalnosti v ljudskem petju. Poleg rezultatov, ki temeljijo na spoznanjih glasbeno-analitičnega dela, monografija prinaša tudi zgodovinski pogled, predvsem pa različne poti prehajanja pesmi iz plasti umetnostne glasbe v ustno izročilo.Kazalo vsebine

Uvod

Teoretska misel o ponarodeli pesmi in vprašanje ponarodelosti

Vloga glasbe na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja

Ponarodevanje

Analiza

Variabilnost glasbenih prvin

Sklep

Kratice

Imensko kazalo

Priloga 1: Izvirniki in transkripcije ljudskih variant izbranih zgledov

Priloga 2: Seznam ljudskih variant izbranih zgledov

Viri in literatuŠe ...

Maša Požar; Ampak  maj-junij 2009, številka 5-6 str. 87-88

Ključne besede
19. st.
etnomuzikologija
ljudska glasba
popularna glasba
slovenske ljudske pesmi
vokalna glasba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR