Skip to main content
Po jezeru bliz Triglava …. Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja.


Author: Urša Šivic
Year: 2008Table of content

Uvod

Teoretska misel o ponarodeli pesmi in vprašanje ponarodelosti

Vloga glasbe na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja

Ponarodevanje

Analiza

Variabilnost glasbenih prvin

Sklep

Kratice

Imensko kazalo

Priloga 1: Izvirniki in transkripcije ljudskih variant izbranih zgledov

Priloga 2: Seznam ljudskih variant izbranih zgledov

Viri in literatuMore ...

Maša Požar; Ampak  maj-junij 2009, številka 5-6 str. 87-88price


Keywords
19th century
ethnomusicology
folk music
popular music
Slovenian folk songs
vocal music
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR