Skip to main content
Fonograf je dospel!. Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe.


Avtor: Drago Kunej
Leto: 2008


Monografija predstavlja poglobljen pregled zgodovine etnomuzikoloških raziskav skozi predstavo ene njenih najpomembnejših dejavnosti, snemanja zvočnih fenomenov, ter podrobno in sistematično obravnava prve zvočne zapise slovenske ljudske glasbene dediščine. Gre za prvo obsežno tovrstno študijo, ki jo kljub uporabi strokovnega izrazja odlikuje zgoščenost povedanega ter tekoč, jedrnat in jasen jezik. Tako je knjiga dostopna tudi širšemu krogu bralcev. Vsebina je razdeljena v dva temeljna sklopa; v prvem so predstavljene zgodovinske in tehnične okoliščine pojava prvih snemalnih naprav ter začetka njihove uporabe pri etnomuzikoloških snemanjih, v drugem sklopu pa so obširno podane zgodovinske, tehnične, metodološke, akustične in druge okoliščine nastanka prvih zvočnih zapisov v slovenski etnomuzikologiji. Opisani so nekdanji snemalni postopki ter prednosti in slabosti, ki jih imajo v primerjavi z drugimi metodami zapisovanja etnomuzikološkega gradiva in z današnjimi zvočnimi snemanji.

Monografija prinaša boljše poznavanje zvočnega snemanja pri nas, umešča in vrednoti obravnavano gradivo glede na podobno gradivo drugod po svetu, hkrati pa podaja smernice za uporabo tovrstnega gradiva kot znanstvenega vira ter pripomore k večjemu poznavanju slovenske glasbene in tehnične dediščine. Knjiga vsebuje bogato slikovno gradivo in številne preglednice, kar dopolnjuje besedni del študije, obširen povzetek v angleščini pa omogoča vpogled v obravnavano gradivo tudi mednarodni strokovni javnosti.Kazalo vsebine

Predgovor

Pojav prvih snemalnih naprav

Iznajdba zvočnega zapisa

Pojav gramofona

Začetek snemalne industrije

Razvoj snemalne industrije v Evropi

Začetki zvočnega snemanja v glasbenem narodopisju

Prvi poskusi terenskega snemanja

Začetek v Ameriki

Prvi posnetki v Evropi

Začetki tematskih in sistematičnih snemanj ter ustanovitev zvočnih arhivov v Evropi

Zvočna snemanja J. E. Linjove

Terenska zvočna snemanja v Ukrajini

Phonogrammarchiv na Dunaju

Phonogramm-Archiv v Berlinu

Prva zvočna snemanja pri nekaterih sosednjih narodih

Avstrija

Hrvaška

Češka in Slovaška

Madžarska

Poljska

3. Prvi zvočni zapisi v slovenski etnomuzikologiji

Voščeni valji Béle Vikárja

Usoda zbirke

Voščeni valji J. E. Linjove

Snemanja na Bledu in njegovi okolici

Snemanja v Beli krajini

Število posnetkov Linjove na Kranjskem

Usoda zbirke 3

Ohranjeni valji oz. njihovi presnetki

Voščeni valji Jura Adlešiča

Kratka predstavitev Zbiralne akcije Narodna pesem v Avstriji in Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi z napevi

Načrtovanje nakupa snemalne naprave

Nakup fonografa in valjev

Snemanje v Beli krajini

Usoda zbirke

Presnemavanje valjev leta 1988

Pregled zbirke leta 2004

Presnemavanje leta 2005

Fonografske plošče s posnetki slovenskih vojakov 1. svetovne vojne

Namen in organizacija snemanja

Posnetki slovenskih pesmi

Usoda zbirke

Voščeni valji Matije Murka

Dunajsko gradivo

Praško gradivo

Usoda praške zvočne zbirke

Posnetki slovenskih pesmi v Küppers-Sonnenbergovi zbirki

Potovanje leta 1935

Slovenski posnetki v tej zbirki

Usoda zbirke

Prve komercialne plošče s slovenskim etnomuzikološkim gradivom

Hoyer trio

Usoda zbirke

Zgodnji zvočni posnetki kot znanstveni viri

Snemalni postopki v akustičnem obdobju snemanja

Snemalni postopki pri prvih terenskih snemanjih v etnomuzikologiji

Prednosti zvočnega zapisovanja s fonografom

Slabosti zvočnega zapisovanja s fonografom

Presnetki zgodnjih zvočnih zapisov

Sklepne misli

The Phonograph has Arrived! (Summary)

Viri in literatura

Seznam slikovnega gradiva

Pogosteje uporabljene kratice

Imensko in stvarno kazaloŠe ...

Maša Požar; Ampak maj-junij 2009, št. 5-6 str. 87-88

Ključne besede
etnomuzikologija
ljudska glasba
slovenska ljudska glasba
tehnična akustika
zgodovina
zgodovinski pregledi
zvočni posnetki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR