Skip to main content
Fonograf je dospel!. Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe.


Author: Drago Kunej
Year: 2008Table of content

Predgovor

Pojav prvih snemalnih naprav

Iznajdba zvočnega zapisa

Pojav gramofona

Začetek snemalne industrije

Razvoj snemalne industrije v Evropi

Začetki zvočnega snemanja v glasbenem narodopisju

Prvi poskusi terenskega snemanja

Začetek v Ameriki

Prvi posnetki v Evropi

Začetki tematskih in sistematičnih snemanj ter ustanovitev zvočnih arhivov v Evropi

Zvočna snemanja J. E. Linjove

Terenska zvočna snemanja v Ukrajini

Phonogrammarchiv na Dunaju

Phonogramm-Archiv v Berlinu

Prva zvočna snemanja pri nekaterih sosednjih narodih

Avstrija

Hrvaška

Češka in Slovaška

Madžarska

Poljska

3. Prvi zvočni zapisi v slovenski etnomuzikologiji

Voščeni valji Béle Vikárja

Usoda zbirke

Voščeni valji J. E. Linjove

Snemanja na Bledu in njegovi okolici

Snemanja v Beli krajini

Število posnetkov Linjove na Kranjskem

Usoda zbirke 3

Ohranjeni valji oz. njihovi presnetki

Voščeni valji Jura Adlešiča

Kratka predstavitev Zbiralne akcije Narodna pesem v Avstriji in Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi z napevi

Načrtovanje nakupa snemalne naprave

Nakup fonografa in valjev

Snemanje v Beli krajini

Usoda zbirke

Presnemavanje valjev leta 1988

Pregled zbirke leta 2004

Presnemavanje leta 2005

Fonografske plošče s posnetki slovenskih vojakov 1. svetovne vojne

Namen in organizacija snemanja

Posnetki slovenskih pesmi

Usoda zbirke

Voščeni valji Matije Murka

Dunajsko gradivo

Praško gradivo

Usoda praške zvočne zbirke

Posnetki slovenskih pesmi v Küppers-Sonnenbergovi zbirki

Potovanje leta 1935

Slovenski posnetki v tej zbirki

Usoda zbirke

Prve komercialne plošče s slovenskim etnomuzikološkim gradivom

Hoyer trio

Usoda zbirke

Zgodnji zvočni posnetki kot znanstveni viri

Snemalni postopki v akustičnem obdobju snemanja

Snemalni postopki pri prvih terenskih snemanjih v etnomuzikologiji

Prednosti zvočnega zapisovanja s fonografom

Slabosti zvočnega zapisovanja s fonografom

Presnetki zgodnjih zvočnih zapisov

Sklepne misli

The Phonograph has Arrived! (Summary)

Viri in literatura

Seznam slikovnega gradiva

Pogosteje uporabljene kratice

Imensko in stvarno kazaloMore ...

Maša Požar; Ampak maj-junij 2009, št. 5-6 str. 87-88price


Keywords
ethnomusicology
folk music
historical surveys
history
Slovenian folk music
sound recordings
technical acoustics
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR