Skip to main content
Vi čuvarji ste obmejni. Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture.


Avtorica: Marjeta Pisk
Leto: 2018


Monografija Vi čuvarji ste obmejni osvetljuje dejavnike in procese, ki so v 19. stoletju vplivali na poudarjanje narodne identifikacije kmečkih prebivalcev Goriških brd. Narodni aktivisti so poleg rabe slovenskega jezika v šoli in cerkvi in opredeljevanja za slovenski pogovorni jezik na popisih posebej spodbujali Brice k izražanju identifikacije s petjem slovenskih »narodnih« pesmi. Zato so pospeševali delovanje pevskih zborov in skušali iztrebiti petje neslovenskih pesmi – predvsem furlanskih in italijanskih. Na pevsko dejavnost zunaj okvira društev je pomembno vplival način življenja prebivalstva, ki ga je močno zaznamoval sistem zakupništva, t. i. kolonat. Knjiga poleg obravnave narodnih identifikacij kmečkega prebivalstva obmejnih območij na osnovi t. i. ljudske kulture predstavi tudi raziskovanje ljudskih pesmi v Goriških brdih. Med temi so imele posebno mesto narečno obarvane priložnostne pesmi, ki so v vsakdanjem življenju prebivalcev dopolnjevale repertoar ljudskih in cerkvenih pesmi, poznanih na širšem slovenskem ozemlju.Kazalo vsebine

UVODNI PREMISLEKI
GORIŠKA BRDA PRED NACIONALNIM OPREDELJEVANJEM
POTREBA PO OPREDELITVI
Popisi in vprašanje občevalnega jezika
Uradovalni jezik in upravna pripadnost
Šole – male trdnjavice slovenske kulture
Vprašanje jezika v Cerkvi
NACIONALIZACIJA LJUDSKE KULTURE
Vloga (ljudske) pesmi v procesih narodne identifikacije
Nova produkcija v 'ljudskem duhu'
Pevska društva kot ognjišča rodoljubja
Spreminjanje vrednotenja ljudskega petja
Pospeševanje učenja 'narodnega' petja
PEVSKO IN GLASBENO DELOVANJE ZNOTRAJ BRIŠKIH DRUŠTEV
Nasprotovanje priljubljenim plesom
Dinamike družbene vpetosti petja
Društvene dejavnosti v briških vaseh
PETJE ZUNAJ OKVIROV DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI
Fantje pojejo in prepevajo cele noči
ODSEVI NAČINA ŽIVLJENJA V PESEMSKEM REPERTOARJU
PETJE KOT DEL RITUALNIH PRAKS
PETJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
PESMI IZ BRD V RAZISKAVAH SLOVENSKIH FOLKLORISTOV
SKLEPNE MISLI O DRUŽBENI FUNKCIJI (LJUDSKE) PESMI
LITERATURA
VIRI
SEZNAM SOGOVORNIKOV
IMENSKO IN STVARNO KAZALO
SUMMARYŠe ...Redna cena
17,00 €

Spletna cena
15,30 €


Ključne besede
etnologija
folklora
folkloristika
Goriška Brda
nacionalizacija kulture
narodna identiteta
slovenske ljudske pesmi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR