Skip to main content
Vi čuvarji ste obmejni. Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture.


Author: Marjeta Pisk
Year: 2018


The book describes the role of singing and (folk) songs in the Gorizia Hills (Goriška brda) within the processes of shaping the political nation and facilitating national identification in the second half of the nineteenth century. In addition to the use of the Slovene language at school and church and defining Slovene as the language of common use in censuses, national activists encouraged inhabitants to express identification with the singing of Slovene “folk” songs. Therefore they promoted the performances of choirs and tried to sweep-out the singing of non-Slovene songs - especially Friulian and Italian. The singing outside the reading and singing societies was influenced by the way of life, which was strongly marked by the system of tenant farming. The book also presents the research of folk songs in the Gorizia Hills, with special emphasis on short songs with strong dialect features, which in everyday life of the inhabitants complemented the repertoire of folk and religious songs known in the wider Slovenian territory.Table of content

UVODNI PREMISLEKI
GORIŠKA BRDA PRED NACIONALNIM OPREDELJEVANJEM
POTREBA PO OPREDELITVI
Popisi in vprašanje občevalnega jezika
Uradovalni jezik in upravna pripadnost
Šole – male trdnjavice slovenske kulture
Vprašanje jezika v Cerkvi
NACIONALIZACIJA LJUDSKE KULTURE
Vloga (ljudske) pesmi v procesih narodne identifikacije
Nova produkcija v 'ljudskem duhu'
Pevska društva kot ognjišča rodoljubja
Spreminjanje vrednotenja ljudskega petja
Pospeševanje učenja 'narodnega' petja
PEVSKO IN GLASBENO DELOVANJE ZNOTRAJ BRIŠKIH DRUŠTEV
Nasprotovanje priljubljenim plesom
Dinamike družbene vpetosti petja
Društvene dejavnosti v briških vaseh
PETJE ZUNAJ OKVIROV DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI
Fantje pojejo in prepevajo cele noči
ODSEVI NAČINA ŽIVLJENJA V PESEMSKEM REPERTOARJU
PETJE KOT DEL RITUALNIH PRAKS
PETJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
PESMI IZ BRD V RAZISKAVAH SLOVENSKIH FOLKLORISTOV
SKLEPNE MISLI O DRUŽBENI FUNKCIJI (LJUDSKE) PESMI
LITERATURA
VIRI
SEZNAM SOGOVORNIKOV
IMENSKO IN STVARNO KAZALO
SUMMARYMore ...Regular price
17.00 €

Online price
15.30 €


Keywords
ethnology
folklore
folklore research
Goriška Brda
national identity
nationalization of culture
Slovenian folk songs
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR