Skip to main content
Etnomuzikološki članki in razprave


Avtor: Valens Vodušek
Leto: 2003


Prispevki v knjigi so urejeni po tematskih sklopih: prvi trije se nanašajo na splošno problematiko etnomuzikologije in folkloristike ter njuna metodološka in teoretična vprašanja. Sledijo razprave o splošnih in specifičnih problemih slovenskega ljudskega pesništva v domačem in evropskem okviru. Naslednji sklop govori o slovenski ljudski glasbi in njenih posebnostih v stikih s tujimi kulturami: največji del študij je posvečen razmerju med napevom in melodijo v ljudski pesmi in posledično verznim, metričnim, kitičnim in formalnim vprašanjem ljudske pesmi. Sledijo kratki članki, fragmenti in predgovori. Dodano je še poglavje z radijskimi oddajami in spominski zapisi nekaterih njegovih sodobnikov in sodelavcev.

Valens Vodušek je deloval kot glasbeni kritik, dirigent radijskega in filharmoničnega zbora, direktor ljubljanske Opere in umetniški vodja Slovenskega okteta, ki je pod njegovim vodstvom dosegel razpoznavnost in umetniški vrh. Zaradi svoje široke razgledanosti in velikega znanja si je dr. Valens Vodušek pridobil ugled v širšem evropskem prostoru. Manj znano, čeprav celo pomembnejše, pa je Voduškovo raziskovalno etnomuzikološko delo. Objavil je razmeroma malo del, ki pa so vsebinsko bogata in polna novih odkritij in spoznanj. Njegovi nekdanji sodelavci so zbrali njegove etnomuzikološke članke in razprave, ki so bili raztreseni po domačih in tujih strokovnih revijah in zbornikih. Knjiga zajema vse Voduškove znanstvene objave razen nekaterih fragmentov in skiciranih člankov in tako celovito predstavlja njegovo prispevek k razvoju slovenske etnomuzikologije.

Ključne besede
etnomuzikologi
etnomuzikologija
intervjuji
slovenska ljudska glasba
spomini
Vodušek, Valens
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR