Ljudsko in umetno. Dva obraza ustvarjalnosti

Avtorica: Marjetka Golež Kaučič
Leto: 2003


Monografija v osmih poglavjih sistematično predstavlja ujemanje in razločke med ljudsko in t. i. umetno ustvarjalnostjo. Teoretsko modeliranje razmerij med ljudskim in umetnim pesništvom povezuje z njegovimi zgodovinsko-interpretativnimi prikazi od razsvetljenstva pa do sodobnosti – z obsežno mrežo avtorjev sodobne slovenske poezije, ki so si za svoje odnosnice izbrali prav slovensko ljudsko pesem. Delo obravnava še fenomen ponarodele pesmi, poseben pojav medbesedilnih nizov, ljudsko pesem v poeziji Svetlane Makarovič, Vena Tauferja in Gregorja Strniše ter v proznem delu Fuga v križu Jožeta Snoja. Knjiga naj bi prav z vzporejanjem in povezovanjem dveh tako različnih ustvarjalnih tokov predvsem strokovni, a tudi širši javnosti, predstavila izjemen pomen slovenske ljudske pesmi, ki jo je imela v preteklosti, in katere fenomen se je v sodobni slovenski poeziji na postmodernistični način še okrepil. Literarizacija ljudske pesmi je morda eden novih načinov življenja ljudske pesmi danes, čeprav še vedno živi v svoji prvotni obliki.

Ključne besede
folkloristika
intertekstualnost
literarni motivi
medbesedilnost
slovenska književnost
slovenska poezija
slovensko ljudsko izročilo
slovensko ljudsko slovstvo
vplivi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR