E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

Obdobje: od 2012


V knjižni zbirki izhajajo monografije, zborniki in gradiva samo v elektronski obliki. V njih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.

Predhodnica zbirke, Dela inštututa za arheologijo (ISSN 2232-3074), je z letom 2012 prenehala izhajati.


Naslovi

Publikacija
The lake-dwelling phenomenon
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 13

Leto: 2022
Avtorja: Katia F. Achino, Anton Velušček


Publikacija
Smlednik Castle
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 8

Leto: 2015
Uredil: Benjamin Štular


Publikacija
Grobišče Župna cerkev v Kranju
Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4

Leto: 2013
Uredila: Mateja Belak, Benjamin Štular


Publikacija
Grobišče Župna cerkev v Kranju
Kartoteka najdb iz leta 1953
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2

Leto: 2012
Uredila: Mateja Belak, Benjamin Štular


Publikacija
Grobišče Župna cerkev v Kranju
Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1

Leto: 2012
Uredila: Mateja Belak, Benjamin Štular


Ključne besede
10.-14. st.
antika
arheologija
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološka topografija
arheološke najdbe
arheološke raziskave
Bela krajina
Bled
Bled (okolica)
Blejski otok
Dalmacija
depojske najdbe
Dolenjska
elektronske knjige
grad
grobišča
grobišče
Italija
kamnoseštvo
katalogi
keramika
kolišče
Kranj
Litva
Ljubljansko barje
nagrobniki
naselja
orientacija grobov
Posavje
poselitev
pozna bronasta doba
proces nastajanja in razgradnje
rimske province
Slovenija
Smlednik
srednji vek
Švica
Vir pri Stični
zborniki
zgodovina
zgodovina raziskav
železna doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR