E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2012


V knjižni zbirki izhajajo monografije, zborniki in gradiva samo v elektronski obliki. V njih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.

Predhodnica zbirke, Dela inštututa za arheologijo (ISSN 2232-3074), je z letom 2012 prenehala izhajati.


Naslovi

Publikacija
Smlednik Castle
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 8

Leto: 2015
Uredil: Benjamin Štular


Publikacija
Grobišče Župna cerkev v Kranju
Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4

Leto: 2013
Uredila: Mateja Belak, Benjamin Štular


Publikacija
Grobišče Župna cerkev v Kranju
Kartoteka najdb iz leta 1953
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2

Leto: 2012
Uredila: Mateja Belak, Benjamin Štular


Publikacija
Grobišče Župna cerkev v Kranju
Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1

Leto: 2012
Uredila: Mateja Belak, Benjamin Štular


Ključne besede
10.-14. st.
Bled (okolica)
elektronske knjige
zgodovina
arheološka najdišča
arheološke najdbe
keramika
Slovenija
Vir pri Stični
železna doba
arheološka izkopavanja
arheološke raziskave
grobišča
Kranj
grad
Smlednik
zborniki


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR