Skip to main content
Grave Orientation In The Middle Ages. A Case Study from Bled Island.


Avtor: Benjamin Štular
Leto: 2022


Namen knjige je prikazati pomen orientacije grobov za srednjeveško arheologijo smrti in pokopov. Pri tem sta poudarjeni dve ključni točki. Prvič, orientacija grobov je bila v srednjem veku pomemben in v nekaterih primerih najpomembnejši način izražanja simbolnega pomena pokopov. Drugič, da bi arheologi razvozlali ta pomen, mora biti analiza izvedena z metodološko strogostjo, pri interpretaciji pa je potrebno upoštevati širši kontekst.

Zato knjiga obravnava tri prepletene teme. Prvič, opiše stanje raziskav orientacije grobov v srednjem veku; tako v tej študiji kot v literaturi se tema prepleta z orientacijo cerkva. Drugič, knjiga prinaša metodologijo za analizo orientacije grobov; ker študijski primer temelji na starih izkopavanjih, je posebna pozornost namenjena ponovni uporabi arhivskih podatkov. Tretjič, primer Blejski otok.

Blejski otok je otoček na Blejskem jezeru, ki ima za sodobne Slovence poseben pomen, za lokalno prebivalstvo pa je imel poseben pomen že od prazgodovine dalje. Zato ni presenetljivo, da sta srednjeveški pokopališči in cerkev na otočku prežeti s simboliko. In veliko te simbolike je bilo izražene z usmeritvijo posameznih grobov, skupin grobov in cerkvene stavbe.

Knjiga, ki je bistveno popravljna verzija poglavij 3-8 v monografiji Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih (2020), je v prvi vrsti namenjena raziskovalcem srednjega veka ter arheologije smrti in pokopa. Širšemu krogu arheologov knjiga prinaša metodologijo analize arhivskih ("starih") izkopavanj in številne digitalne metode prostorskih analiz.Ključne besede
arheologija
Bled
Blejski otok
grobišče
orientacija grobov
Slovenija
srednji vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR