Skip to main content
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki.


Uredila: Mateja Belak
Leto: 2014


V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire.

V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.

V drugem zvezku pa smo objavili drugi del arhivskega gradiva iz leta 1953. Predmet objave je neke vrste digitalni faksimile kartotečnih kartic, saj je vsaka kartica prikazana v formatu izvirnika. V obeh knjigah skupaj je torej predstavljena vsa doslej znana pisna in risarska dokumentacija teh izkopavanj.

V tretji knjigi smo predstavili arhivsko gradivo iz let 1964 in 1965 ter iz Mestne hiše leta 1966, ki ga hrani Gorenjski muzej v Kranju.

V četrtem zvezku smo prikazali obsežno izkopavalno kampanjo štirih let (leta 1971 izkopavanj ni bilo). Terenska dokumentacija obdob­ja med letoma 1969 in 1973 obsega dnevnike, terenske risbe, načrte in sezname fotografij. V četrti knjigi smo predstavili samo dnevnike (s prepisi), ki kažejo, da so izkopali 13 domnevno starejšeželezno­dobnih, 315 zgodnje­srednjeveških in 1220 mlajših grobov, torej skupno kar 1548 grobov.

V petem zvezku objavljamo dokumentacjo izkopavanj iz leta 1984. Izkopavali so tisti del grobišča, ki leži pod današnjo severno, srednjo in južno stransko ladjo. Dokumentirali so 110 zgodnjesrednjeveških in 38 mlajših grobov.

***

V dnevniku izkopavanj leta 1953 beremo, da so antropološke podatke pobirali arheologi sami (E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1, 2012, 17−185). Na izkopavanja 1964−1965 in 1969−1973 je prihajal antropolog Tone Pogačnik, od leta 1972 dalje tudi Tatjana Tomazo-Ravnik, antropološke analize leta 1984 izkopanih grobov pa je opravila sploh samo ona (pdf).

V okviru projekta J6-4057 (Grobišče Župna cerkev v Kranju) so v laboratoriju Antropološkega centra Hrvaške akademije znanosti in umetnosti analizirali 679 okostij. Rezultati njihovih raziskav bodo tema posebne študije v naslednjem zvezku te e-knjižne zbirke.

***

V elektornski zbirki gradiva je izšlo 7 zvezkov o grobišču Župna cerkev v Kranju:Kazalo vsebine

 • 1. Uvod (Mateja BELAK)
  • 1.1 Iz predgovora k 1. knjigi
  • 1.2 Doslej izšlo
  • 1.3 Grobni zapisniki
  • 1.4 “Pripomočki"
 • 2. Okostja, izkopana leta 1953
  • 2.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 2.2 Staroslovansko grobišče v Kranju (Marija MLAKAR - PIŠKUR, Erika GRIL, Ludovika Florjan - ČULK)
 • 3. Grobni zapisnik izkopavanj leta 1964/1965
  • 3.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 3.2 Kranj 1964/1965 (Tone POGAČNIK)
 • 4. Grobni zapisnik izkopavanj 1969 do 1973
  • 4.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 4.2 Kranj 1969/1 (Tone POGAČNIK)
  • 4.3 Kranj 1969/2 (Tone POGAČNIK)
  • 4.4 Kranj 1969−1970 (III) (Tone POGAČNIK)
  • 4.5 Kranj 1972 (1) (Tone POGAČNIK, Tatjana TOMAZO)
  • 4.6 Kranj farna cerkev. Seznami 1972, 1973, št. skeleta / spol / starost (Tatjana TOMAZO - RAVNIK)
 • 5. Grobni zapisnik izkopavanj 1984
  • 5.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 5.2 Kranj 1984 (Tatjana TOMAZO - RAVNIK)
 • 6. Tabela grobov (Mateja BELAK)Ključne besede
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
grobišča
Kranj
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR