Skip to main content
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973.


Uredila: Mateja Belak
Leto: 2013


V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire.

V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.

V drugem zvezku pa smo objavili drugi del arhivskega gradiva iz leta 1953. Predmet objave je neke vrste digitalni faksimile kartotečnih kartic, saj je vsaka kartica prikazana v formatu izvirnika. V obeh knjigah skupaj je torej predstavljena vsa doslej znana pisna in risarska dokumentacija teh izkopavanj.

V tretji knjigi smo predstavili arhivsko gradivo iz let 1964 in 1965 ter iz Mestne hiše leta 1966, ki ga hrani Gorenjski muzej v Kranju.

Terenska dokumentacija obdobja med letoma 1969 in 1973 obsega dnevnike, terenske risbe, načrte in sezname fotografij. V tem zvezku predstavljamo samo dnevnike (s prepisi), ki kažejo, da so izkopali 13 domnevno starejšeželezno­dobnih, 315 zgodnjesrednjeveških in 1220 mlajših grobov, torej skupno kar 1548 grobov.

***

V elektornski zbirki gradiva je izšlo 7 zvezkov o grobišču Župna cerkev v Kranju:Kazalo vsebine

 • 1. Uvod (Mateja BELAK)
  • 1.1 Iz predgovora k 1. knjigi
  • 1.2 Doslej izšlo
  • 1.3 Izkopavanja 1969 do 1973
  • 1.4 Terenska dokumentacija izkopavanj 1969 do 1973
 • 2. Terenski dnevniki iz let 1969 do 1973
  • 2.1 Komentar (Mateja BELAK)
  • 2.2 Terenski dnevnik iz leta 1969 (Nada OSMUK in Andrej VALIČ)
  • 2.3 Terenski dnevnik iz leta 1970 (Nada OSMUK in Andrej VALIČ)
  • 2.4a Terenski dnevnik iz leta 1972 (1. zvezek) (Nada OSMUK, Andrej VALIČ in Milan SAGADIN)
  • 2.4b Terenski dnevnik iz leta 1972 (2. zvezek) (Andrej VALIČ)
  • 2.5 Terenski dnevnik iz leta 1973 (Andrej VALIČ in neznani zapisovalec)
  • 2.6 Dodatki v dnevnikih (Andrej VALIČ)
 • 3. Indeksi (Mateja BELAK)
  • 3.1 Indeks “baročnih" grobov
  • 3.2 Indeks zgodnjesrednjeveških grobov
  • 3.3 Indeks starejšeželeznodobnih grobov
  • 3.4 Razni indeksiKljučne besede
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
grobišča
Kranj
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR