Skip to main content
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973.


Edited by: Mateja Belak
Year: 2013


[In Slovenian only]

 • The first issue presents documentation of the 1953 excavation.
 • The second one brings the files of graves, excavated in 1953, kept in The National Museum of Slovenia.
 • The documentation of the 1964 to 1966 excavation is presented in the third book.
 • In the fourth book is on field documentation of 1969 to 1973 excavation.
 • Milan Sagadin, the excavator of the 1984 campaign, presents the field diary in the fifth issue.
 • The anthropological diaries of the 1964 to 1973 excavations by Tone Pogačnik and Tatjana Tomazzo Ravnik are presented in the sixth book.


 • Table of content

  • 1. Uvod (Mateja BELAK)
   • 1.1 Iz predgovora k 1. knjigi
   • 1.2 Doslej izšlo
   • 1.3 Izkopavanja 1969 do 1973
   • 1.4 Terenska dokumentacija izkopavanj 1969 do 1973
  • 2. Terenski dnevniki iz let 1969 do 1973
   • 2.1 Komentar (Mateja BELAK)
   • 2.2 Terenski dnevnik iz leta 1969 (Nada OSMUK in Andrej VALIČ)
   • 2.3 Terenski dnevnik iz leta 1970 (Nada OSMUK in Andrej VALIČ)
   • 2.4a Terenski dnevnik iz leta 1972 (1. zvezek) (Nada OSMUK, Andrej VALIČ in Milan SAGADIN)
   • 2.4b Terenski dnevnik iz leta 1972 (2. zvezek) (Andrej VALIČ)
   • 2.5 Terenski dnevnik iz leta 1973 (Andrej VALIČ in neznani zapisovalec)
   • 2.6 Dodatki v dnevnikih (Andrej VALIČ)
  • 3. Indeksi (Mateja BELAK)
   • 3.1 Indeks “baročnih" grobov
   • 3.2 Indeks zgodnjesrednjeveških grobov
   • 3.3 Indeks starejšeželeznodobnih grobov
   • 3.4 Razni indeksi  Keywords
  archaeological excavations
  archaeological finds
  archaeological research
  archaeological sites
  cemeteries
  Kranj
  Slovenia
  Options

  Add to favorites

  Print

  Send by e-mail

  QR