Studia mythologica Slavica – Supplementa.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2004


Knjižna zbirka Studia mythologica Slavica – Supplementa je namenjena vsem monografijam, ki prinašajo raziskave sodobnih in preteklih duhovnih, jezikovnih in kulturnozgodovinskih oblik in pojavov s področja mitologije, religiologije, etnolingvistike, arheologije in sorodnih smeri, kakor tudi novim interpretacijam starih virov in novim virom ter gradivu s teh področij.


Naslovi

Publikacija
Charms and Charming
Studies on Magic in Everyday Life
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 15

Leto: 2019
Uredila: Éva Pócs

24.00 €

Publikacija
Krivopete
Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 13

Leto: 2018
Avtorica: Barbara Ivančič Kutin

24.00 €

Publikacija
V siju mesečine [drugi natis]
Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 5

Leto: 2016
Avtor: Boris Čok

25.00 €

Publikacija
La religiosità popolare in Val Canale
Il teschio lavato e avvolto nel panno
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 11

Leto: 2015
Avtorica: Nataša Gliha Komac

21.00 €

Publikacija
Kulturni genom
Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 10

Leto: 2014
Avtor: Andrej Pleterski

34.00 €

Publikacija
Sem vso noč lutal v krogu
Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 7

Leto: 2013
Avtorica: Mirjam Mencej

29.00 €

Publikacija
Perunovo koplje
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 4

Leto: 2011
Uredila: Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak


Publikacija
Mirila
Kulturni fenomen
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 3

Leto: 2010
Avtorji: Katja Hrobat, Radomir Jurić, Mario Katić, Andrej Pleterski, Mario Šlaus, Benjamin Štular, Mirjana Trošelj, Tomo Vinšćak


Publikacija
Mordvinian Mythology
Studia Mythologica Slavica Supplementa Supplementum 1

Leto: 2004
Avtorica: Tatyana Devyatkina


Ključne besede
Kras
mirila
mrtva počivala
obredi
obredni prostori
pogrebi
Velebit
zborniki
znamenja (arhitektura)
mordvinska mitologija
božanstva
Dalmacija
ikonografija
Perun (slovanski bog)
slovanska mitologija
etnologi
etnologija
humor
judovska folkloristika
judovsko ljudsko slovstvo
Vzhodna Evropa
židovsko ljudsko izročilo
bajeslovna bitja
demoni
Kralj Matjaž
nadnaravna bitja
pasjeglavci
Pehtra baba
povodni mož
škrati
slovenska mitologija
slovenske ljudske pravljice
slovenski miti
slovenski mitološki junaki
slovensko ljudsko izročilo
slovstvena folklora
Zeleni Jurij
Zlatorog
ledinska imena
Lokev
narečja
Prelože pri Lokvi
slovenščina
slovenske ljudske pripovedke
verski obredi
Italija
Kanalska dolina
koledovanje
letne šege
ljudska verovanja
pogrebne šege
pust
Slovenci
velika noč
verovanje
žegnanje
čarovnice
evropska ljudska kultura
krožno gibanje
ljudski običaji
prostor in čas
čudežne pravljice
literarne zvrsti
metodologija
Propp, Vladimir Jakovlevič
študije
ustno slovstvo
arheologija
arheološka najdišča
kulturna pokrajina
domoznanstvo
ljudski prazniki
ideogrami
ljudska izročila
načrtovanje domačij
obredni predmeti
Posočje
regionalni razvoj
staroverstvo
sveti kraji
urbanizem
verstva
divje žene
folklorno izročilo
krivopete
mikrotoponimi
severozahodna Slovenija
slovensko ljudsko slovstvo


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR