Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in v prt zaviti lobanji

Avtorica: Nataša Gliha Komac
Leto: 2014


Monografija prinaša pregled ljudskega obredja prebivalstva Kanalske doline, ki ga avtorica prepoznava kot pomemben identifikacijski element tamkajšnje slovenske jezikovne skupnosti. Posebna pozornost je namenjena še v poznih 90. letih 20. stoletja živemu obrednemu »umivanju lobanje pokojnika«, o katerega razširjenosti med Slovenci so v preteklosti pisali že E. Gasparini (1952), M. Matičetov (1955) in H. Maister (1975), zapisi o prisotnosti tovrstnega obrednega umivanja v Srbiji in Makedoniji (E. Schneeweis 1935) pa namigujejo na morebitno vezanost obredja na širši južnoslovanski prostor. Knjiga je izšla ob finančni podpori Gorske skupnosti za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino.Redna cena
18,00 €

Spletna cena
16,20 €


Ključne besede
etnologija
Italija
Kanalska dolina
koledovanje
letne šege
ljudska verovanja
pogrebne šege
pust
Slovenci
slovensko ljudsko izročilo
velika noč
verovanje
žegnanje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR