Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe

Avtor: Andrej Pleterski
Leto: 2014


Tako kot biološki genom določa našo biološko pojavnost, kulturni genom določa našo kulturno pojavnost. To je skupek spoznanj o delovanju sveta in iz njih izpeljanih pravil. Ko ljudje ta spoznanja ubesedijo v pripoved, nastane mitična zgodba. Mitična pokrajina je tista oblika kulturne pokrajine, ki so jo ljudje oblikovali v skladu s svojimi mitičnimi predstavami, da bi z njeno pomočjo obvladali sile narave. Avtor iz posameznih struktur besedilnih odlomkov slovanskega folklornega izročila sestavi povezano pripoved v številnih različicah, ki pojasnjuje mehanizem prenavljanja in opisuje ciklične spremembe narave. To pripoved so ljudje uporabljali kot miselni model in ga v prostoru materializirali v prostorske ideograme. Te z nekaj primeri raziskuje naslednji del. Zaključek pridobljena spoznanja primerja z zgodnjesrednjeveškim Zbruškim idolom iz Ukrajine in ugotovi popolno strukturno ujemanje. Zbruški idol kaže prostorsko ureditev vesolja s tremi svetovi, mehanizme nadzora teh svetov in vrstenje naravnih in življenjskih sprememb.Kazalo vsebine

 • Kratek pregled vsebine in zgradbe dela
 • 1. Uvodna poglavja
  • 1.1 Okoliščine, ki so pripeljale do te študije
  • 1.2 Nekatera raziskovalna vprašanja in strategija
  • 1.3 Nekatere dosedanje izkušnje drugih raziskovalcev
  • 1.4 Pojmi
  • 1.5 Informacijski zapis kulturnega genoma
 • 2. Mitična zgodba
  • 2.1. Izbira gradiva za besedilno analizov
  • 2.2. Zbirka besedilnih odlomkov
   • 2.2.1. Katalog idealiziranih struktur besedilnih odlomkov
  • 2.3. Zamisel razvoja mitične zgodbe kot hipoteza za nadaljnje raziskave
   • 2.3.1. Nekatere razvojne stopnje mitične zgodbe
   • 2.3.2. Nastanek in razvoj nekaterih mitičnih predstav
  • 2.4. Kontrolni primeri
   • 2.4.1. Tilakova rekonstrukcija mitičnega vesolja
   • 2.4.2. Podkrimsko izročilo
   • 2.4.3. Kralj Matjaž
  • 2.4.4. Nekatera stara slovanska imena mitičnih likov
 • 3. Mitična pokrajina
  • 3.1. Naključja ali kognitivna disonanca?
  • 3.2. Merljivost sestavin mitične pokrajine
   • 3.2.1. Arheoastronomija
   • 3.2.2. Matematika, dolžinske mere, merjenje
   • 3.2.3. Razprava o merljivosti
  • 3.3 Primeri mitične pokrajine
   • 3.3.1 Križ
   • 3.3.2 Bamberg
   • 3.3.3 Fulda
   • 3.3.4 Krakov
   • 3.3.5 Praga
   • 3.3.6 Bled
   • 3.3.7 Makrostrukturna os med Bledom in Kamnikom
   • 3.3.8 Kamnik
   • 3.3.9. Perun nad Žrnovnico pri Splitu
   • 3.3.10. Mirila Korit in Kruščice Među klancin v Ljubotiću
   • 3.3.11 Mislinjska dolina
  • 4. Za povzetek Zbruški idol
  • 5. Struktura Zbruškega idola in mitična pokrajina
  • 6. Kratek po-govor
  • 7. Literatura
  • The cultural genome. Space and its ideograms of the mythical story (Summary)
 • Priloge (pdf)Redna cena
34,00 €

Spletna cena
30,60 €


Ključne besede
arheologija
arheološka najdišča
folkloristika
kulturna pokrajina
ljudsko izročilo
mitologija
slovanska mitologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR