Skip to main content
Perunovo koplje


Uredila: Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak
Leto: 2011


Ko so prišli v današnji prostor, so Slovani prinesli s seboj iz svoje pradomovine svojo staro vero, svoje mitsko razumevanje. Da bi lahko v celoti zavladali novemu prostoru, so morali bogovom stare vere določiti prostor v novem življenjskem okolju. Na ta način je tisto, kar je bilo tuje in neznano postalo svoje in poznano. Stari žreci so uredili prostor in sled tega je vidna do današnjih dni. Vemo, da imajo nekateri sakralni toponimi, ki so na topografskih kartah, svoj izvor v obdobju doseljevanja Slovanov.

Slovani so postavljali svoja božanstva na kraje, kjer je neka svetost že obstajala. S prehodom v krščanstvo so kult svetosti ponovno vzpostavili tako, da so stare slovanske bogove zamenjali s krščanskimi nadomestki. Na Hrvaškem najdemo toponime, ki nam govorijo o predkrščanski slovanski mitologiji, tudi jugovzhodno od Splita na območju Žrnovnice, Podstrane in srednjih Poljic.Kazalo vsebine

 • Tomo VINŠĆAK: Sakralna interpretacija mitsko-povijesne baštine Žrnovnice i Podstrane
 • Vedran BARBARIĆ: Reljef Silvana iz Nugla - Barbarića / The relief of Silvanus from Nugal-Barbarići
 • Ante MILOŠEVIĆ: Slika “Božanskog boja” – likovni i ikonografski pogled na konjanički reljef iz Žrnovnice u Dalmaciji / “Divine Battle” pictured: Visual and iconographic view of the horseman relief from Žrnovnica in Dalmatia
 • Vitomir BELAJ: Jurjevi koraci po Žminjač / Jarylos Schritte auf der Žminjača
 • Radoslav KATIČIĆ: Jurjevo koplje i Jurjev mač / Georgs Lanze und Georgs Schwert
 • Radoslav KATIČIĆ: Perunovo svetište u Varešu / Das Perunheiligtum bei Vareš
 • Mislav JEŽIĆ: Krsna diže goru Govardhanu: pobjeđuje li to Veles Peruna u indijskoj predaji? / Krsna lifts up Mount Govardhana: Does Velesъ defeat Perunъ in the Indian Purānic tradtion?
 • Suzana MARJANIĆ: Mitološka i mitotvorna priča o poveznici perunika – Perun / Mythological and Myth-Forming Story of the Perunika Flower [the Iris] and Perun, the Thunder God
 • Ivica KIPRE: Mitska topografija Župe dubrovačke / The mythical topography of Župa Dubrovačka
 • Mario KATIĆ: Kamen i duša / Stone and soul
 • Vladimir Peter GOSS: A Pannonian’s Hommage to Don Ante Škobalj / Panončev hommage Don Anti Škobalju
 • Bozidar Bruce YERKOVICH: Technocratic monoculturalism - evolutionary force / Tehno­kratski monokulturalizam – evolucijska snaga
 • Ivica LOLIĆ: Perunovim stazama do kulturnog turizma / Perun’s Trails - a Way Towards Cultural Tourism
 • Ivan ALJINOVIĆ: Žrnovnica poslije simpozija - Perunov grom ili tek iskra / Žrnovnica after the Symposium - Perun’s Thunder or just a Spark?
 • Literatura
 • Popis autora / Seznam avtorjev

Ključne besede
božanstva
Dalmacija
ikonografija
obredi
Perun (slovanski bog)
slovanska mitologija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR