Skip to main content
Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo


Uredili: Saša Babič, Mateja Belak
Leto: 2022


Knjiga obravnava izjemen družbeno-političen in okoljsko-religiozen fenomen. V Sloveniji se je v posebni obliki heterotopije najmanj do sredine 20. stoletja ohranila družbena skupnost, ki je ohranila svojo politično, pravno, policijsko in religiozno samostojnost neodvisno od vladajočega krščanskega in državnega sistema. Avtorji raziskujejo verodostojnost pripovedi o tej skriti družbi ter ji iščejo zgodovinski in prostorski okvir. Njen verovanjski sistem zelo očitno izhaja iz staroslovanskega in ustreza predstavi o pramonoteizmu, ki ga opisuje postkrščanska teologija. Tesno je povezan s prostorom, v katerem je materializiran v obliki tročlenih prostorskih struktur t. i. tročanov. Fizikalni poizkus, ki je bil izveden, kaže, da je zelo oprijemljiva verjetnost, da so s tročani ljudje regulirali negativne posledice lokalnega zemeljskega magnetizma in sončnih neviht. Tako so urejali prostor, ki jim je nudil več zdravja in s tem boljšo možnost preživetja. Gre za zgled sonaravnega bivanja. Njegov pomen postaja ob podivjanih vremenskih nesorazmerjih pomembnejši iz dneva v dan.Kazalo vsebine

Kratko o knjigi (Andrej PLETERSKI)
(Ne)pristnost verovanj in praks v gradivu o “posoških starovercih” ter o primerljivosti in
o različnih pogledih na svet (Katja HROBAT VIRLOGET)
Kolonizacija Srednjega Posočja (Matjaž BIZJAK)
Družbeno-politični vidiki zahodnoslovenske naravoverske skupnosti (Cirila TOPLAK)
Elementi slovenske prvotne religije. O rekonstrukciji slovenskega staroverskega religijskega izročila (Lenart ŠKOF)
Trije Belini in njihovi sinkretizmi v ustnem izročilu zahodne Slovenije (Miha MIHELIČ)
Verovanje host v sklopu staroverstva na Slovenskem in verovanja starih Slovanov (Andrej PLETERSKI)

GRADIVO
Vpliv monolitov na lokalno magnetno polje (Rudi ČOP)
Cerkev kot del staroverskega svetišča (Franc ŠTURM)Še ...Redna cena
27,00 €

Spletna cena
24,30 €


Ključne besede
monoteizem
religija
Slovani
Slovenija
staroverstvo
znanost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR