Supernatural beings from Slovenian myth and folktales

Avtorica: Monika Kropej
Leto: 2012


Knjiga prinaša pregled slovenskega bajeslovja pri čemer se opira na zgodovinsko in ljudsko pripovedno gradivo. Predstavljenih je preko 150 bajeslovnih bitij v kontekstu z vlogo, ki jo imajo v slovenskem pripovednem izročilu. Klasificirani so po tipih, značilnostih, atributih in po sporočilnosti znotraj vsebin in motivov, kjer se pojavljajo; dodan pa je tudi krajši slovar bajeslovnih bitij. Material je analiziran v kontekstu tovrstnega evropskega izročila, vključeni pa so tudi nekateri neevropski koncepti. Avtorica predstavi svoje teorije in interpretacije tega izročila in jih primerja z ugotovitvami domačih in tujih raziskovalcev. Knjiga prinaša nova izhodišča in klasifikacijo bajeslovnih likov skozi vire od katerih so nekateri tukaj objavljeni prvič.Cena
razprodano


Ključne besede
bajeslovna bitja
demoni
folkloristika
Kralj Matjaž
ljudsko slovstvo
mitologija
nadnaravna bitja
pasjeglavci
Pehtra baba
povodni mož
slovenska mitologija
slovenske ljudske pravljice
slovenski miti
slovenski mitološki junaki
slovensko ljudsko izročilo
slovstvena folklora
škrati
Zeleni Jurij
Zlatorog
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR