Življenja in dela

Obdobje: od 2000


Knjižna zbirka Življenja in dela je začela izhajati konec leta 2000, kmalu po nastanku Inštituta za biografiko in bibliografijo ZRC SAZU, predhodnika današnjega Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Njen temeljni namen je domači in tuji javnosti predstaviti rezultate znanstvenoraziskovalnega dela delavcev inštituta ter zunanjih sodelavcev. Ker je področje kulturnozgodovinskih raziskav zelo razvejano, so se znotraj zbirke oblikovale podzbirke. Predstavitvam rezultatov biografskih in bibliografskih raziskav ter objavi virov s tega področja je namenjena podzbirka Biografske študije (do leta 2015 se je podzbirka imenovala Biografske in bibliografske študije, ISSN 1580-6057). Z razširitvijo področja raziskav in preimenovanjem inštituta v Inštitut za kulturno zgodovino je začela izhajati podzbirka Kulturnozgodovinske študije. Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana pa je vzpodbudilo nastanek podzbirke Ljubljanski portreti.


Biografske študije ( 2001– )
ISSN (tiskana izdaja): 2385-9792

Publikacija
Osebnosti slovenskega novinarstva
Življenja in dela XXVI. Biografske študije 18

Leto: 2021
Uredila: Mateja Ratej

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Osebnosti slovenske medicine
Življenja in dela XXIV. Biografske študije 17

Leto: 2020
Uredila: Mateja Ratej

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Ljubljanski izobraženci skozi čas
Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392–1917
Življenja in dela XXIII. Biografske študije 16

Leto: 2019
Avtor: Alojz Cindrič

Redna cena
29,00 €
Spletna cena
26,10 €

Publikacija
Biografija na prehodu v digitalnost
Življenja in dela XXII. Biografske študije 15

Leto: 2019
Uredila: Mateja Ratej

Redna cena
17,00 €
Spletna cena
15,30 €

Publikacija
Osebnosti slovenskega gledališča
Izzivalci meja
Življenja in dela XXI. Biografske študije 14

Leto: 2019
Uredila: Mateja Ratej

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Zadnji Valvasorjevi potomci na Slovenskem
Med domoznanstvom, nostalgijo, politiko, umetnostjo in evtanazijo
Življenja in dela XVIII. Biografske študije 13

Leto: 2018
Avtor: Boris Golec

Redna cena
15,00 €
Spletna cena
13,50 €

Publikacija
Mariborske osebnosti
Življenja in dela XVI. Biografske študije 12

Leto: 2018
Uredila: Mateja Ratej

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Minka Skabernè (1882–1965)
Pobudnica in ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe
Življenja in dela XV. Biografske študije 11

Leto: 2018
Uredila: Saša Poljak Istenič

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
»Kaj večega poskusiti in postati«
Slovenski pisatelji dunajski študentje (1850–1926)
Življenja in dela XII. Biografske študije 8

Leto: 2015
Avtor: Tone Smolej

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Usode prve svetovne vojne
Življenja in dela X. Biografske študije 7

Leto: 2015
Uredila: Mateja Ratej

Redna cena
13,50 €
Spletna cena
12,20 €

Publikacija
Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove
Življenja in dela IX. Biografske študije 6

Leto: 2015
Avtorica: Neža Zajc

Redna cena
17,00 €
Spletna cena
15,30 €

Publikacija
Med domom in svetom
Življenja in dela VIII. Biografske in bibliografske študije 5

Leto: 2011
Uredil: Igor Grdina

Redna cena
22,00 €
Spletna cena
19,80 €

Publikacija
Tvorci slovenske pomorske identitete
Življenja in dela VI. Biografske in bibliografske študije 4

Leto: 2010
Uredili: Mateja Matjašič Friš, Andrej Rahten, Nadja Terčon


Publikacija
Nova slovenska biografija
Življenja in dela IV. Biografske in bibliografske študije 3

Leto: 2009
Avtorji: Andrej Rahten, Petra Testen, Neža Zajc


Kulturnozgodovinske študije ( 2006– )
ISSN (tiskana izdaja): 1855-9360
ISSN (elektronska izdaja): 2712-2778

Publikacija
Proti cenzorjem
Življenja in dela XXV. Kulturnozgodovinske študije 6

Leto: 2021
Avtor: Peter Pavel Vergerij [Pier Paolo Vergerio]

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Oktobrska revolucija 1917–2017
Med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo
Življenja in dela XX. Kulturnozgodovinske študije 5

Leto: 2019
Uredila: Irena Avsenik Nabergoj

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Poezija in smrt
Pesnikovo sta življenje
Življenja in dela XIX. Kulturnozgodovinske študije 4

Leto: 2019
Uredila: Neža Zajc

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Dopisi papeškega tajnika
Življenja in dela XVII. Kulturnozgodovinske študije 3

Leto: 2018
Avtor: Peter Pavel Vergerij [Pier Paolo Vergerio]

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
»Žitje protopopa Avvakuma«
Ruska tradicija na preizkušnji
Življenja in dela V. Kulturnozgodovinske študije 2

Leto: 2009
Avtorica: Neža Zajc


Ljubljanski portreti ( 2010– )
ISSN (tiskana izdaja): 1855-9751

Publikacija
Tavčarjev zbornik
Življenja in dela XI. Ljubljanski portreti 2

Leto: 2015
Uredil: Igor Grdina

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Hribarjev zbornik
Življenja in dela VII. Ljubljanski portreti 1

Leto: 2010
Uredil: Igor Grdina


Ključne besede
16. st.
17. st.
19. st.
20. st.
Ahmatova
Ahmatova, Anna Andreevna
Anna Andreevna
Anton
Anton Tomaž
arhivsko gradivo
Avgust
Avgust
Avstro-Ogrska
avtobiografije
Avvakum
Berks
Berks, Mara von
Bezenšek
Bezenšek, Anton
biografija
biografije
biografski leksikoni
Blasius
Bogumil
Brejc
Brejc, Janko
Cankar
Cankar
Cankar, Ivan
Cankar, Izidor
cenzura
Copeland
Copeland, Fanny Susannah
člani
Danilo
digitalne vsebine
dobrodelne dejavnosti
društva
Družba sv. Cirila in Metoda
družbena struktura
Dunaj
Ehrlich
Ehrlich, Lambert
etnologija
Fanny Susannah
Fran
Franc
Franc
Franc Ksaver
Gorica
Goriška
Gradec
Gregorič
Gregorič, Danilo
hagiografija
Hribar
Hribar, Ivan
Hrvatič
Hrvatič, Franc
identiteta
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
Izidor
izobraževanje
Janko
Jenko
Jenko
Jenko, Avgust
Jenko, Simon
Julius
Jurij
Karel
katoliška cerkev
kazenski spisi
koncili
Kovačič
Kovačič, Franc
Kugy
Kugy, Julius
Kukovec
Kukovec, Vekoslav
kulturna zgodovina
kulturni vidik
Lambert
Lavrič
Lavrič, Karel
Linhart
Linhart, Anton Tomaž
literarna zgodovina
literarne študije
Ljubljana
Lukman
Lukman, Franc Ksaver
Mara von
Marcel
Maribor
medicina
Milčinski
Milčinski, Fran
Minka
narodna gibanja
narodni tabori
novinarstvo
oktobrska revolucija 1917
Pajk
Pajk, Pavlina
papeži
Pavlina
poezija
politična biografija
politična zgodovina
pravoslavje
prevodi v slovenščino
protestantizem
protireformacija
reformacija
Reisman
Reisman, Avgust
revolucije
Roš
Roš, Jurij
Rusija
ruska književnost
ruska poezija
ruska pravoslavna cerkev
ruske pesnice
ruski pisatelji
Schemua
Schemua, Blasius
seznami
Simon
Skaberne
Skaberne, Minka
slabovidni
slepi
Slokar
Slokar, Ivan
Slovenci
Slovenija
slovenska glasba
slovenska književnost
slovenska kultura
slovenski književniki
slovenski narod
slovenski novinarji
slovenski pisatelji
slovenski politiki
slovenski študenti
slovenski zdravniki
slovensko gledališče
slovenščina
smrt
socializem
socialni vidik
socialno skrbstvo
specialne knjižnice
staroverstvo
svetovna vojna 1914-1918
šolstvo
študenti
študije
Tavčar
Tavčar, Ivan
Tridentinski koncil
tujci
univerze
Valvasor, Janez Vajkard
Valvasor (rodbina)
Vauhnik
Vauhnik, Vladimir
Vekoslav
virtualnost
Vladimir
Vladimir Semjonovič
Vošnjak
Vošnjak, Bogumil
vplivi
zborniki
zgodovina
zgodovinski pregledi
znamenite osebnosti
ženske
žitja
Žoltenko
Žoltenko, Vladimir Semjonovič
Žorga
Žorga, Marcel
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR