Življenja in dela.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2000


Knjižna zbirka Življenja in dela je začela izhajati konec leta 2000, kmalu po nastanku Inštituta za biografiko in bibliografijo ZRC SAZU, predhodnika današnjega Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Njen temeljni namen je domači in tuji javnosti predstaviti rezultate znanstvenoraziskovalnega dela delavcev inštituta ter zunanjih sodelavcev. Ker je področje kulturnozgodovinskih raziskav zelo razvejano, so se znotraj zbirke oblikovale podzbirke. Predstavitvam rezultatov biografskih in bibliografskih raziskav ter objavi virov s tega področja je namenjena podzbirka Biografske študije (do leta 2015 se je podzbirka imenovala Biografske in bibliografske študije, ISSN 1580-6057). Z razširitvijo področja raziskav in preimenovanjem inštituta v Inštitut za kulturno zgodovino je začela izhajati podzbirka Kulturnozgodovinske študije. Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana pa je vzpodbudilo nastanek podzbirke Ljubljanski portreti.


Biografske študije ( 2001– )
ISSN:2385-9792
ISSNe:
Življenja in dela
Publikacija
Ljubljanski izobraženci skozi čas
Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392–1917
Življenja in dela XXIII. Biografske študije 16

Leto: 2019
Avtor: Alojz Cindrič

29.00 €

Publikacija
Zadnji Valvasorjevi potomci na Slovenskem
Med domoznanstvom, nostalgijo, politiko, umetnostjo in evtanazijo
Življenja in dela XVIII. Biografske študije 13

Leto: 2018
Avtor: Boris Golec

15.00 €

Publikacija
Mariborske osebnosti
Življenja in dela XVI. Biografske študije 12

Leto: 2018
Uredila: Mateja Ratej

19.00 €

Publikacija
Minka Skabernè (1882–1965)
Pobudnica in ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe
Življenja in dela XV. Biografske študije 11

Leto: 2018
Uredila: Saša Poljak Istenič

19.00 €

Publikacija
»Kaj večega poskusiti in postati«
Slovenski pisatelji dunajski študentje (1850–1926)
Življenja in dela XII. Biografske študije 8

Leto: 2015
Avtor: Tone Smolej

24.00 €

Publikacija
Med domom in svetom
Življenja in dela VIII. Biografske in bibliografske študije 5

Leto: 2011
Uredil: Igor Grdina

22.00 €

Publikacija
Tvorci slovenske pomorske identitete
Življenja in dela VI. Biografske in bibliografske študije 4

Leto: 2010
Uredili: Mateja Matjašič Friš, Andrej Rahten, Nadja Terčon


Publikacija
Nova slovenska biografija
Življenja in dela IV. Biografske in bibliografske študije 3

Leto: 2009
Avtorji: Andrej Rahten, Petra Testen, Neža Zajc


Kulturnozgodovinske študije ( 2006– )
ISSN:1855-9360
ISSNe:2712-2778
Življenja in dela
Publikacija
Proti cenzorjem
Življenja in dela XXV. Kulturnozgodovinske študije 6

Leto: 2021
Avtor: Peter Pavel Vergerij [Pier Paolo Vergerio]

19.00 €

Publikacija
Oktobrska revolucija 1917–2017
Med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo
Življenja in dela XX. Kulturnozgodovinske študije 5

Leto: 2019
Uredila: Irena Avsenik Nabergoj

19.00 €

Publikacija
Poezija in smrt
Pesnikovo sta življenje
Življenja in dela XIX. Kulturnozgodovinske študije 4

Leto: 2019
Uredila: Neža Zajc

19.00 €

Publikacija
Dopisi papeškega tajnika
Življenja in dela XVII. Kulturnozgodovinske študije 3

Leto: 2018
Avtor: Peter Pavel Vergerij [Pier Paolo Vergerio]

19.00 €

Publikacija
»Žitje protopopa Avvakuma«
Ruska tradicija na preizkušnji
Življenja in dela V. Kulturnozgodovinske študije 2

Leto: 2009
Avtorica: Neža Zajc


Ljubljanski portreti ( 2010– )
ISSN:1855-9751
ISSNe:
Življenja in dela
Publikacija
Tavčarjev zbornik
Življenja in dela XI. Ljubljanski portreti 2

Leto: 2015
Uredil: Igor Grdina

19.00 €

Publikacija
Hribarjev zbornik
Življenja in dela VII. Ljubljanski portreti 1

Leto: 2010
Uredil: Igor Grdina


Ključne besede
17. st.
avtobiografije
Avvakum
pravoslavje
Rusija
ruska književnost
ruska pravoslavna cerkev
ruski pisatelji
staroverstvo
študije
zgodovina
žitja
Hribar
Ivan
kulturna zgodovina
politična zgodovina
Slovenija
zborniki
slovenska glasba
slovenska književnost
slovenska kultura
slovenski narod
Slovenci
znamenite osebnosti
Berks
Mara von
Bezenšek
Anton
Brejc
Janko
Cankar
Izidor
Ehrlich
Lambert
Gregorič
Danilo
Jenko
Simon
Kovačič
Franc
Linhart
Anton Tomaž
Lukman
Franc Ksaver
Pajk
Pavlina
Schemua
Blasius
Slokar
Ivan
Vauhnik
Vladimir
Avstro-Ogrska
člani
Družba sv. Cirila in Metoda
izobraževanje
biografski leksikoni
slovenski književniki
slovenski politiki
Tavčar
Ivan
20. st.
Ahmatova
Anna Andreevna
literarne študije
prevodi v slovenščino
ruska poezija
ruske pesnice
družbena struktura
Dunaj
literarna zgodovina
slovenski pisatelji
slovenski študenti
Cankar
Ivan
Copeland
Fanny Susannah
Hrvatič
Franc
Jenko
Avgust
Kugy
Julius
Kukovec
Vekoslav
Milčinski
Fran
Reisman
Avgust
Roš
Jurij
svetovna vojna 1914-1918
Vošnjak
Bogumil
Žoltenko
Vladimir Semjonovič
Žorga
Marcel
dobrodelne dejavnosti
društva
Skaberne
Minka
slabovidni
slepi
socialno skrbstvo
specialne knjižnice
slovenščina
tujci
19. st.
Gorica
Goriška
Lavrič
Karel
narodna gibanja
narodni tabori
16. st.
katoliška cerkev
koncili
papeži
protestantizem
protireformacija
Tridentinski koncil
Maribor


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR