Skip to main content
Tvorci slovenske pomorske identitete


Uredili: Mateja Matjašič Friš, Andrej Rahten, Nadja Terčon
Leto: 2010


Knjiga prinaša 18 poglobljenih biografskih študij, ki obravnavajo usode pomorskih častnikov, ladjarjev, znanstvenikov, politikov in gospodarstvenikov, ki so s svojo dejavnostjo pomembno sooblikovali slovensko pomorsko usodo. Knjiga prihaja med bralce v času ponovne oživitve razprav o slovensko-hrvaški meji na morju in o pomorskem statusu slovenske države, vendar ne sodi v okvir publicističnih prispevkov političnega značaja, na kakršne smo lahko pogosto naleteli v zadnjih letih. Ima pa jasno ambicijo, da zapolni vrzeli, ki jih srečujemo v neredko precej čustvenih in posplošenih ugotovitvah o zgodovinskih temeljih slovenske pomorske identitete. V skladu s konceptom zbirke Življenja in dela so bile v ospredje raziskav postavljene tiste osebnosti, ki so imele pomembno vlogo v slovenski pomorski preteklosti in s tem sooblikovale slovensko pomorsko identiteto, kot jo zaznavamo danes.Kazalo vsebine

Neža Zajc: BUBNOV, Aleksander Dmitrijevič

Marko Pavliha: CIGOJ Stojan

Andrej Vovko: DUJC Rudi

Nadja Terčon: GORUP Josip

Pavlina Bobič: HAUS Anton

Andrej Rahten: KERN Ivan

Igor Grdina: KOPINIČ Josip

Renato Podbersič ml.: KORŠIČ Ivan

Nadja Terčon: MAŠERA Sergej

Andrej Rahten: NABERGOJ Ivan

Nadja Terčon: PAHOR Miroslav

Branko Marušič: PETRINJA Danilo

Mateja Matjašič Friš: PIVEC Rupert

Pavlina Bobič: RAIGERSFELD Jeffrey

Andrej Vrčon: RYBÁŘ Otokar

Andrej Rahten: ŠUSTERŠIČ Alojz

Igor Grdina: TEGETTHOF Wilhelm von

Luka Vidmar: ZOIS Michelangelo in Žig


Ključne besede
biografije
Slovenci
znamenite osebnosti
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR