Oktobrska revolucija 1917–2017. Med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo

Uredila: Irena Avsenik Nabergoj
Leto: 2019


Znanstvena monografija Oktobrska revolucija 1917—2017: med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo je dragocen pogled ne le v zgodovino, temveč tudi v socialne napetosti neoliberalnega kapitalizma današnjega časa. Na podlagi svežih pristopov predoči analizo, usklajeno z raziskovalnimi smernicami v okoljih, ki se mnogo bolj posvečajo vprašanjem globalne zgodovine, kot se slovensko. Razdeljena je na deset vsebinskih sklopov/poglavij različnih avtorjev, ki enega ključnih dogodkov 20. stoletja analizirajo z različnih perspektiv (zgodovinopisje, filozofija, psihologija, sociologija, literarna in umetnostna zgodovina), rdečo nit dela pa sestavlja vprašanje oziroma analiza upov in ciljev, na katerih je oktobrska revolucija gradila, in razočaranj, ki so dokončno rezultirala v propadu/razpadu Sovjetske zveze in socializma v Evropi. Slovenski bralec bo v monografiji našel izčrpno zbrane vplive oktobrske revolucije na področjih likovne umetnosti, poezije in filma, osvetlitve osebnih usod, psiholoških posledic ob zamenjavi religije z ideologijo in novih oblik načina in pojmovanja dela pa prinašajo analize, ki omogočajo poglobljen razmislek in angažiran odziv na družbene napetosti sedanjosti.Kazalo vsebine

UVODNA BESEDA
Akademik prof. dr. Milček Komelj

KAJ JE SPLOH TO – OKTOBRSKA REVOLUCIJA?
Peter Klepec

IVAN VUK IN JOŽE VELNAR KOT DVA IZMED UDELEŽENCEV V OKTOBRSKI REVOLUCIJI
Franc Kuzmič

ČLOVEK IN DRUŽBA MED ŽAROM IN ZATONOM REVOLUCIJE
Miran Pustoslemšek

SODOBNI DELAVEC: HAZARDIRANJE KOT POGOJ REVOLUCIJE
Karolina Babič

HISTORIČNA SOCIOLOGIJA OKTOBRSKE REVOLUCIJE: VZROKI REVOLUCIJE IN TEORETSKE POMANJKLJIVOSTI KLASIČNEGA MARKSIZMA
Tibor Rutar

UPODOBITVE REVOLUCIONARJEV OKTOBRSKE REVOLUCIJE V LIKOVNI UMETNOSTI NA SLOVENSKEM
Andreja Rakovec

RAZUMEVANJE REVOLUCIJE IN REVOLUCIONARNOSTI V SLOVENSKI IN RUSKI PESNIŠKI MISLI
Neža Zajc

DOŽIVLJANJE OKTOBRSKE REVOLUCIJE V ROMANU BORISA LEONIDOVIČA PASTERNAKA DOKTOR ŽIVAGO
Irena Avsenik Nabergoj

SOVJETSKI FILM MED PROPAGANDO IN UMETNIŠKO AVANTGARDO
Klemen Brvar

ZAKAJ VOJAK 16. PEHOTNEGA POLKA RUSKE ARMADE ALEKSANDER ŠIŠKIN NI VIDEL OKTOBRSKE REVOLUCIJE?
Mateja Ratej

SPREMNA BESEDA: TRANSFORMACIJE INTERPRETACIJ OKTOBRSKE REVOLUCIJE
Irena Avsenik Nabergoj

KAZALO IMEN

SEZNAM SLIK

AVTORICE IN AVTORJI
Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
20. st.
kulturna zgodovina
oktobrska revolucija 1917
revolucije
Rusija
Slovenija
vplivi
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR