Osebnosti slovenske medicine

Uredila: Mateja Ratej
Leto: 2020


Poklicna kategorija zdravnikov v slovenskem prostoru je za raziskovalce preteklosti zanimiva, ker so bili zdravniki kot eni prvih izobražencev zlasti v času pred drugo svetovno vojno podobno kot pravniki močno vpeti v javno delovanje v svojih lokalnih okoljih, kjer so ostali v kolektivnem spominu v enaki meri ali celo bolj zaradi javnega delovanja kot zaradi osnovne profesije. Tematske monografije o slovenskih osebnostih vsebinsko tesno navezujemo na delo Novega Slovenskega biografskega leksikona, posamezni prispevki zato v osnovnih obrisih sledijo strukturi biografskega gesla, s poudarkom na kulturnozgodovinski perspektivi pa so avtorji na suhoparne biografske podatke prepričljivo pripeli široko dinamiko barvitih življenj posameznikov in obenem odpirali poglede tudi na svoja različna osebna, poklicna idr. razmerja do obravnavanih osebnosti.

V znanstveni monografiji so v biografskih študijah predstavljeni: balneolog in mariborski zdravnik iz 17. stoletja Janez Benedikt Gründel, ormoški zdravnik Oroslav Kristan, skrbstvena (patronažna) sestra Angela Boškin, pionir slovenske ginekologije Benjamin Ipavec, mariborski zdravnik in politik Franc Jankovič, kirurg Mirko Černič, sodni izvedenec Ivan Jurečko, partizanski zdravniki Robert Kukovec, Franja Bojc Bidovec in Božena Grosman, zaščitna (medicinska) sestra in pisateljica Mara Hus, direktor mariborskega zdravstvenega doma po drugi svetovni vojni Adolf Drolc, opeklinska kirurginja Zora Janžekovič, kardiologinja Majda Mazovec, mariborska ginekologa in pionirja reproduktvne medicine Elko Borko in Veljko Vlaisavljević ter v Avstraliji delujoča biokemičarka Jožica Paddle Ledinek.Kazalo vsebine

Predgovor

Franja Bojc Bidovec
Elko Borko
Angela Boškin
Mirko Černič
Adolf Drolc
Božena Grosman
Janez Benedikt Gründel
Mara Hus
Benjamin Ipavec
Fran Jankovič
Zora Janžekovič
Ivan Jurečko
Oroslav Kristan
Robert Kukovec
Majda Mazovec
Jožica Paddle Ledinek
Veljko VlaisavljevićŠe ...

Robert Kukovec: Osebnosti slovenske medicine; Večer - V soboto, 23. 5. 2020

Darka Zvonar Predan: 15 zdravnikov, dve sestri; Večer - V soboto, 23. 5. 2020Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
Maribor
medicina
slovenski zdravniki
zborniki
znamenite osebnosti
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR