Skip to main content
Dopisi papeškega tajnika
Actiones duae Secretarii Pontificii


Avtor: Peter Pavel Vergerij [Pier Paolo Vergerio]
Leto: 2018


Leta 1556 je luč sveta ugledala zanimiva knjižica, ki jo je v Baslu natisnil humanistični tiskar Oporinus (Johann Herbster, 1507–1568). Knjižica je obsegala dva spisa, katerih polni naslov se glasi »Ali naj papež Pavel IV. razmisli o ponovnem sklicu tridentinskega koncila?« in »Ali sme papež z orožjem in silo zapovedati protestantom, naj sprejmejo sklepe koncila?«. Knjižica sila preprostega videza, ki je bila ravno pravšnjega formata, da jo je bilo mogoče skriti med poštnimi pošiljkami, nima nobene knjižne opreme: avtor je podpisan kot »papeški tajnik«, ki se zavzema za mir. Knjižica, ki je pravzaprav dokument politične publicistike, pa je doživela številne ponatise: leta 1557 jo je v Königsbergu natisnil Hans Daubmann, leta 1559 v Augsburgu Valentin Otmar, še istega leta pa je izšla tudi v Pfortzheimu v tiskarni Georga Raba (lat. Corvinus). Pričujoča knjižna tematizacija obeh spisov je prva kritična izdaja izvirnika in prvi prevod s študijo.Kazalo vsebine

Predgovor
Actiones duae Secretarii Pontificii / Dopisi papeškega tajnika
Gregor Pobežin: Peter Pavel Vergerij »mlajši« – Pier Paolo Vergerio »il giovane« (1498–1565)
Imensko kazaloŠe ...Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
16. st.
katoliška cerkev
koncili
papeži
protestantizem
protireformacija
reformacija
Tridentinski koncil
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR