Opera ethnologica Slovenica.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2003


Zbirka je namenjena objavam znanstvenih monografij s področja etnologije, kulturne antropologije, folkloristike in sorodnih ved, ki se nanašajo na temeljito obravnavo posamičnih tem, so posvečene obletnicam pomembnih avtorjev (Niko Kuret, Rajko Ložar), so prevodi del tujih avtorjev, ki so raziskovali na Slovenskem, ali pa so pomembni za slovenski znanstveni diskurz.


Naslovi

Publikacija
Čar izročila
Dediščina Nika Kureta (1906–1995)
Opera ethnologica Slovenica

Leto: 2008
Uredila: Ingrid Slavec Gradišnik


Publikacija
Semiotika kmetstva v tranziciji
Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki
Opera ethnologica Slovenica

Leto: 2005
Avtorica: Irene Portis-Winner


Publikacija
Pretrgane korenine
Sledi življenja in dela Rajka Ložarja
Opera ethnologica Slovenica

Leto: 2005
Uredila: Ingrid Slavec Gradišnik


Publikacija
O pustu, maskah in maskiranju
Razprave in gradiva
Opera ethnologica Slovenica

Leto: 2003
Uredili: Jurij Fikfak, Aleš Gačnik, Ingrid Slavec Gradišnik, Naško Križnar, Helena Ložar-Podlogar, Nives Sulič


Ključne besede
delavski sveti
direktorji
gospodarski sistemi
podjetništvo
samoupravljanje
Slovenija
socializem
bibliografije
etnologi
Kuret, Niko
ljudska verovanja
ljudski prazniki
slovenska etnologija
študije
zborniki
karnevali
letne šege
maske
pust
pustni običaji
slovensko ljudsko izročilo
arheologi
Ložar, Rajko
slovenska arheologija
ameriški Slovenci
Cleveland
etničnost
etnografija
Hibbing
kultura
kulturni stiki
narodna identiteta
narodopisje
semiotika
slovenski izseljenci
ZDA
Združene države Amerike
Žerovnica
metodologija
rituali
terensko delo
antropologija
birokracija
Evropa
Evropska unija
integracija


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR