Skip to main content
Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki.


Avtorica: Irene Portis-Winner
Leto: 2005


V knjigi avtorica, ki je skoraj vse svoje raziskovanje posvetila preučevanju kulture slovenskega podeželja in povezavam vaške skupnosti s sorodniki v Ameriki, z novimi spoznanji nadgrajuje tista, ki jih je predstavila v knjigi Žerovnica, Slovenian Village (1971). Takrat je na podlagi demografskih podatkov, arhivskih virov in intervjujev raziskala in analizirala podobo vasi Žerovnica od njenega nastanka do konca 60. let 20. stoletja. Razkrila je težave, nastale zaradi političnega sistema in problemov modernosti (npr. razmerja med generacijami, med spoloma, vplivi uvajanja novih tehnologij, vplivi tovarn na kmečko delo itn.). V tem delu so v ospredju razmerja, stkana med prebivalci Žerovnice in njihovimi sorodniki v ZDA. Avtorica se sicer sklicuje in opira na prvo knjigo, a je njena pripoved osredinjena na nekatere posameznike in družine, njihovo doživljanje sveta in na znake, ki ponazarjajo živ, neprekinjen krog komunikacije med Slovenci na tej in oni strani Atlantika.Kazalo vsebine

Predgovor

PRVI DEL – Dinamike dialoškega razmerja med kmečko vasjo in njenim etničnim nasprotjem:

Semiotični pristopProlog – »Tuji vsiljivec« (Po Pierceu): Kmečka vas in njeni številni drugi

Prvo poglavje – Bežen pogled na vas in na njeno sestrsko etnično skupnost v Clevelandu in Hibbingu

DRUGI DEL – Teoretska vprašanja in terminologija:

Od zunanje k notranju perspektiviDrugo poglavje – Nacionalizem, etnična identiteta in transnacionalizem. Terminološka vprašanja

Tretje poglavje – Ali lahko odkrijemo notranjo perspektivo? Interpretativna antropologija in antropologija uprizoritve

Četrto poglavje – Semiotika kulture

TRETJI DEL – Vas Žerovnica in slovenski skupnosti v Clevelandu (Ohio) in Hibbingu (Minnesota)

Peto poglavje – Žerovnica, njena preteklost in prihodnost

Šesto poglavje – Zgodba o etnični skupnosti v Clevelandu

ČETRTI DEL – Semiotični portreti

Sedmo poglavje – Semiotični porttrezi v kontekstu kulture

Osmo poglavje – Sklepne opombe

Literatura in viri

Izbrana bibliografija Irene Portis-Winner

Spremna beseda: Jurij Fikfak, Na poti k semiotiki podeželja in izseljenstva

Pojasnila k izdaji


Ključne besede
ameriški Slovenci
Cleveland
etničnost
etnografija
Hibbing
kultura
kulturni stiki
narodna identiteta
narodopisje
semiotika
Slovenija
slovenski izseljenci
ZDA
Združene države Amerike
Žerovnica
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR