Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja
Displaced Roots. The life and work of Rajko Ložar


Uredila: Ingrid Slavec Gradišnik
Leto: 2005


V knjigi so zbrane razprave, ki z večdisciplinarne perspektive govorijo o intelektualnem delovanju Rajka Ložarja v Sloveniji in izseljenstvu. Kot etnolog, arheolog, umetnostni zgodovinar, literarni, likovni in glasbeni kritik, muzejski delavec in publicist je bil v Sloveniji znanstveno in strokovno aktiven do konca druge svetovne vojne. Na avstrijskem Koroškem je deloval kot profesor, zbiralec in raziskovalec do konca leta 1951, ko se je izselil v ZDA, kjer je bil od 1956 do upokojitve 1969 ravnatelj mestnega muzeja v Manitowocu. Tam je leta 1985 sklenil svojo zapleteno življenjsko in strokovno pot.

V razpravah so strnjena spoznanja znanstvenikov, ki so bodisi obravnavali Ložarja in njegovo delo, so njegovi nadaljevalci, pa tudi tistih, ki so ga osebno poznali. Razprave se posredno, skoz Ložarjevo delovanje, dotikajo disciplinarne zgodovine ved, ki jim je bil zavezan, so pa tudi pripovedi o širšem zgodovinskem, družbenem in intelektualnem utripu časa njegovega delovanja. Za objavo je bila urejena tudi doslej zbrana in drugod objavljena ali neobjavljena Ložarjeva bibliografija.Kazalo vsebine

K prebiranju sledi / On Sorting Traces (Ingrid Slavec Gradišnik)

Za uvod / Introduction (France Bernik)

V VRTINCU ŽIVLJENJA / A WHIRL OF LIFE

Helena Ložar Podlogar, Vse je vihar razdjal... Življenje in delo Rajka Ložarja (Everything has gone with the Wind… Rajko Ložar’s Life and Work)

Kajetan Gantar, Spomini na gimnazijskega profesorja (Die Errinerungen an Rajko Ložar als Gymnasialprofessor)

Marjan Drnovšek, Ložarjevo emigrantstvo (Ložar’s Life in Emigration)

Tom Ložar, It wouldn’t be Trieste, but it’s something (Ne bil bi ravno Trst, bilo bi pa vsaj nekaj)

Jože Velikonja, Iz Ložarjevih zapiskov in pisem (From Ložar’s Correspondence and Notes)

Andrej Rot, Pravo Ameriko sem imel doma! Stiki s slovensko emigracijo (La verdadera América la tenía en mi patria! Rajko Ložar y sus relaciones con la emigración eslovena)

Urban Golob, Gornik, alpinist in alpinistični mislec (Mountaineer, Alpinist and Alpine Thinker)

Andrej Vovko, Drugi o njem. Najpomembnejši biografski prispevki o dr. Ložarju (Through the Eyes of Others. The most relevant Biographic Articles on Rajko Ložar)

ARHEOLOGIJA / ARCHAEOLOGY

Stane Gabrovec, Rajko Ložar – arheolog (Rajko Ložar – Archaeologist)

Predrag Novaković, Pogled na slovensko arheologijo in ideja arheologije (Ložar’s View on Slovenian Archaeology and his Notion of Archaeology)

Tomaž Nabergoj, Muzealec v Narodnem muzeju in začetki arheologije srednjega veka (Ložar as Curator at the National Museum and his Beginnings in the Archaeology of the Middle Ages)

Anton Velušček, Ljubljansko barje v koliščarski dobi (The Ljubljansko Barje during the Pile Dwelling Period)

UMETNOST PODOB IN BESED / THE ART OF IMAGES AND WORDS

Damjan Prelovšek, Rajko Ložar – umetnostni zgodovinar (Rajko Ložar – Art Historian)

Milček Komelj, Rajko Ložar in sodobna slovenska likovna umetnost (Rajko Ložar and Modern Fine Arts)

Matija Ogrin, Literarnokritiški in estetski pogledi na slovensko literaturo (Ložar’s Critical and Aesthetic Views of Slovenian Literature)

JEZIK / LANGUAGE

Marjeta Humar, Raziskave slovenskega jezika (Ložar’s Research of Slovenian Language)

Herta Maurer-Lausegger, Slovensko-nemška dvojezičnost na Koroškem in Rajko Ložar (Slowenisch-deutsche Zweisprachigkeit in Kärnten und Rajko Ložar)

ETNOLOGIJA / ETHNOLOGY

Ingrid Slavec Gradišnik, Etnološki nazori Rajka Ložarja (Ložar’s View of Ethnology)

Helena Ložar - Podlogar, Ozadje nastanka »Narodopisja Slovencev« (The Background behind the Genesis of »Narodopisje Slovencev« / Ethnography of Slovenes)

Inja Smerdel, Pripoved »Aktov Etnografskega muzeja« 1940–1945 (»Proceedings of the Ethnographic Museum« 1940–1945)

Maja Godina - Golija, Raziskave prehrane (Ložar’s Research of Food Culture)

Janez Bogataj, Pregled ljudske obrti in trgovine v Sloveniji (Ložar’s Review of Folk Crafts and Trade in Slovenia)

Vito Hazler, Raziskave koroškega stavbarstva (Ložar’s Research of Vernacular Architecture in Carintia)

Bibliografija Rajka Ložarja / Rajko Ložar’s Bibliography

Avtorji / ContributorsŠe ...

Bernard Nežmah: Sledi življenja in dela Rajka Ložarja; Mladina 41/2005 (14.10.2005)

Ključne besede
arheologi
etnologi
Ložar, Rajko
slovenska arheologija
slovenska etnologija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR