Regionalni razvoj

Obdobje: od 2007


Zbirka skuša ponuditi kakovostno znanstveno literaturo na področju regionalne politike, regionalnega razvoja, regionalizacije ter splošnih razvojnih vprašanj. Vsaka posamezna knjiga je posvečena izbrani tematiki, pri čemer skušamo pritegniti različne avtorje, ki lahko prispevajo k celoviti in kakovostni obravnavi izbrane tematike. Na ta način skušamo poživiti razpravo na področju regionalnega razvoja ter pospešiti prenos najnovejših znanstvenih rezultatov v prakso.

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: giam@zrc-sazu.si

Navodila avtorjem
datoteka z navodili (v pripravi)

Seznam knjig:
Demografske spremembe in regionalni razvoj
6 Prostor, regija, razvoj
5 Globalni izzivi in regionalni razvoj
4 Nove razvojne perspektive
3 Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji
2 Razvojni izzivi Slovenije
1 Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj


Naslovi

Publikacija
Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri
Regionalni razvoj 8

Leto: 2021
Uredili: Katarina Polajnar Horvat, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković

Redna cena
29,00 €
Spletna cena
26,10 €

Publikacija
Prostor, regija, razvoj
Regionalni razvoj 6

Leto: 2017
Uredili: Katarina Polajnar Horvat, Damjan Kavaš, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković


Publikacija
Globalni izzivi in regionalni razvoj
Regionalni razvoj 5

Leto: 2015
Uredili: Katarina Polajnar Horvat, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković

Redna cena
32,00 €
Spletna cena
28,80 €

Publikacija
Nove razvojne perspektive
Regionalni razvoj 4

Leto: 2013
Uredili: Janez Nared, Drago Perko, Nika Razpotnik Visković

Redna cena
32,00 €
Spletna cena
28,80 €

Ključne besede
demografske spremembe
globalizacija
naravna dediščina
obmejna območja
podeželje
prostorski razvoj
razvojna politika
razvojni projekti
regionalna geografija
regionalna politika
regionalni razvoj
Slovenija
trajnostni razvoj
zaščita
zaščitena območja
zavarovana območja
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR