Skip to main content
Prostor, regija, razvoj


Uredili: Katarina Polajnar Horvat, Damjan Kavaš, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2017


Knjiga odpira številna vprašanja, pomembna za izvajanje regionalne politike in zagotavljanje skladnega regionalnega in prostorskega razvoja. Pri tem raznolike vsebine, kot so spremljanje in vrednotenje, procesi na področju urbanega razvoja, stanje na stanovanjskem trgu, ustvarjalni ljudje, kreativna in kulturna industrija, upoštevanje naravnih posebnosti pri načrtovanju regionalnega in prostorskega razvoja, nakazujejo na razsežnost problematike in medsebojno prepletenost pojavov. Ne slepimo se, da so v knjigi skriti vsi odgovori na aktualna vprašanja, smo pa prepričani, da predstavlja pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju z rezultati analiz, novimi metodološkimi prijemi ali z nasveti, kako naj regionalna in prostorska politika delujeta v naprej. Prav tako posamezna poglavja nakazujejo, kako bi k trajnostnemu regionalnemu in prostorskemu razvoju lahko pristopili bolj celovito, upoštevaje vse vidike razvoja ter poznavajoč stanje in smernice. Za to so tovrstne raziskave potrebne tudi v bodoče, pri čemer je treba težiti k čim večji sistematičnosti raziskav, njihovemu medsebojnemu dopolnjevanju ter tudi njihovi praktični usmerjenosti.

Le tako lahko politika, znanost in stroka tvorno sodelujejo in zagotavljajo učinkovito rabo vseh razpoložljivih virov.Še ...Cena
razprodano


Ključne besede
prostorski razvoj
razvojna politika
regionalna geografija
regionalna politika
regionalni razvoj
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR