Skip to main content
Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri


Uredili: Katarina Polajnar Horvat, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2021


Praznovanje 50. obletnice regionalne politike v Sloveniji in 30. obletnice neodvisnosti države je priložnost za oceno dosedanjih naporov pri spodbujanju regionalnega razvoja kot tudi za pogled v prihodnost. V knjigi se oziramo na prehojeno pot, opisujemo sistem spodbujanja regionalnega razvoja v preteklosti in kažemo na uspešnost regionalne politike pri odpravljanju medregionalnih razlik. Predstavljamo vlogo regionalnih razvojnih agencij in regionalnega prostorskega načrtovanja v regionalnem razvoju ter kakovost življenja v obmejnih problemskih območjih, kot jo dojemajo tam živeči prebivalci. V sklepnem delu se posvečamo prihodnjemu razvoju. Opozarjamo na vlogo digitalizacije in demografske spremembe, prihodnji razvoj pa skušamo osvetliti tudi s filozofske perspektive. Demografske, podnebne, gospodarske in družbene spremembe zahtevajo nove pristope, sveže ideje, predvsem pa sistematičnost v prepoznavanju razvojnih smernic, idej, razvojnih priložnosti in dejavnikov, ki bodo ob skupnem delovanju lahko vodili v bolj uravnotežen razvoj države na vseh področjih. Pri tem je skladen razvoj odgovornost vseh, dosežemo pa ga lahko le skupaj.Kazalo vsebine

Zdravko Počivalšek
Predgovor

Janez Nared
Uvodnik

Damjan Kavaš, Marjan Ravbar

Spodbujanje regionalnega razvoja v odsevu časa

Simon Kušar
Razvojne razlike med regijami v Sloveniji po letu 1971

Damjan Kavaš
Obmejna problemska območja in slovenska regionalna politika

Nejc Černe, Lucija Kenda, Erika Mahnič, Žiga Mlinar, Nika Nose, Katka Osredkar, Urban Paljk, Hana Udovič, Janez Nared
Prednosti in pomanjkljivosti življenja v obmejnih območjih Slovenije z vidika tam živečih prebivalcev

Vane Urh
Pomorsko prostorsko načrtovanje kot izkušnja za uvedbo regionalnega prostorskega planiranja v Sloveniji

Franja Gabrovšek Schmidt, Barbara Špehar
Povezovalna vloga regionalnih razvojnih agencij – na primeru Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj

Vito Bobek, Urška Ošljak
Izzivi za pametne regije v naslednji finančni perspektivi – z digitalizacijo do boljšega regionalnega razvoja

Jure Miljevič, Cveto Gregorc, Bruno Bensa
Drugačen pogled na regionalni razvoj na primeru povpraševanja po specialnostih zdravstvene oskrbe v luči demografskih sprememb

Tadej Pirc, Medina Baskar Weber
Misliti prihodnost: ontologija, futurologija in načrtovanje razvoja

Daniela Dvornik Perhavec
Cestna in okoljska infrastruktura v Mariboru pred 100 leti in ureditve danes

Natalija Špeh, Anja Bubik, Blaž Barborič
Kakovost vodnih virov in raba tal na vodovarstvenem območju Ljubija

Blaž Komac, Matija Zorn
Stoletje (ne)participativnosti: gradnja hidroelektrarn v PosočjuŠe ...Redna cena
29,00 €

Spletna cena
26,10 €


Ključne besede
regionalni razvoj
Slovenija[
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR