Prostor, kraj, čas.

Založnik: Založba ZRC
Obdobje: od 2013


Zbirka je namenjena predvsem elektronski objavi krajših, tematsko zaokroženih znanstvenih del s področij antropologije, arheologije in prostorskih ved, ki z različnimi pristopi obravnavajo problematiko prostora, kraja in časa. Ker sta prostor in čas temeljni komponenti človekovega življenja, sta obravnavana kot neločljiv del razumevanja današnjih okoljskih in družbenih sprememb, ekologije, globalizacije ter vsesplošne mobilnosti. Poleg raziskav na področju sodobnega merjenja prostora, ki temeljijo na geografskih informacijskih sistemih in daljinskem zaznavanju, je poudarek tudi na družbenih in kulturnih konstrukcijah prostora in časa: kako ljudje v različnih obdobjih in pokrajinah mislimo prostor in čas, kako ju živimo, čutimo, ustvarjamo, spreminjamo in uporabljamo. Prostori, časi in kraji so del družbenih in kulturnih praks, neredko politično določeni in zgodovinsko specifični. Ker so prostori, kraji in časi v stalnem procesu spreminjanja, tovrstna elektronska zbirka omogoča, da se zazremo v preteklost, sedanjost in prihodnost in pogledamo v kraje, ki izginjajo ali pa so že izginili, se ponovno pojavljajo ali pa nastajajo. Ker sta prostor in čas utelešena v ljudeh in skupnostih, se lahko v zbirki posvetimo gibanjem posameznikov in skupnosti ter razkrijemo, kako se kraji in časi povezujejo v nove pokrajine in nove oblike odnosov med ljudmi in družbami. S kreativnim poustvarjanjem preteklosti, raziskovanjem sedanjosti in predvidenih potekov v prihodnosti postanejo sami procesi ustvarjanja prostorov bolj jasno izraženi. Elektronske objave hkrati omogočajo boljšo vizualizacijo tovrstnih procesov.


Naslovi

Publikacija
Odraščanje v Južni Koreji
Feministične etnografije transgresije
Prostor, kraj, čas 17

Leto: 2019
Avtor: Aljoša Pužar

Redna cena
17.00 €
Spletna cena
15.30 €

Publikacija
Dobri muslimani, moderni državljani
Islamski preporod med Huiji na severozahodu Kitajske
Prostor, kraj, čas 11

Leto: 2016
Avtorica: Maja Veselič

Redna cena
17.00 €
Spletna cena
15.30 €

Publikacija
Forgotten and lost?
Archival research of aerial photographic collections of the Western Front 1914-1918: A guide to the archives
Prostor, kraj, čas 9

Leto: 2015
Avtor: Birger Stichelbaut


Ključne besede
družba
etnologija
Japonska
kulturna antropologija
ljudska religioznost
potrošniška družba
potrošnja
religije
rituali
sekularizacija
vernost
zgodovina
elektronske knjige
geografija
krajine
pokrajinskoekološki tipi
pokrovnost tal
raba tal
satelitski posnetki
Slovenija
tipologija
vrednotenje
Albanija
Argentina
dom
etnografija
etnografski vidik
migracije
mobilnost
narodopisje
relativna lokacija
Aborigini
človeško telo
DNK analize
muzeji
repatriacija
Tasmanija
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
kulturna zgodovina
Maji
Mehika
staroameriške kulture
Yucatan
daljinsko zaznavanje
intenziteta
lidar
zračno lasersko skeniranje
arheološke najdbe
Chactún
arheoastronomija
arheologija
arhitekturna dediščina
indijanska arhitektura
koledarji
orientacije v arhitekturi
arhivsko gradivo
fotografije iz zraka
fotografske zbirke
svetovna vojna 1914-1918
zgodovinski viri
čas
etnološki vidik
kozmologija
Papua Nova Gvineja
prostor in čas
zemeljski duhovi
Huiji
islam
Kitajska
manjšine
modernizacija
sociologija religije
digitalni model višin
geodetska merjenja
geodetske metode
geografska tipologija
laserska tehnika
nastavitve
orodja
priročniki
prostorski podatki
reliefne oblike
študije primerov
vizualizacija
geometrični modeli
optični satelitski posnetki
ortorektifikacija
RANSAC
robustna ocena
samodejna ortorektifikacija


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR