Monumenta artis musicae Sloveniae.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 1983


Zbirka znanstvenokritičnih izdaj starejših glasbenih del iz zakladnice kulturne dediščine slovenskega prostora je bila zasnovana skupaj z ustanovitvijo Muzikološkega inštituta, prvi zvezek pa je izšel leta 1983. Vsebuje ključna dela slovenskih avtorjev in dela, ki so ohranjena v slovenskih hraniščih ali predstavljajo del glasbene dediščine širšega slovenskega kulturnega prostora. Približno tretjina od skoraj sedemdesetih zvezkov so izdaje skladateljskega opusa Jacobusa Handla - Gallusa s Kranjskega, ki spada med najpomembnejše srednjeevropske skladatelje zadnjih desetletij 16. stoletja. Z objavo skladb v danes razumljivi obliki so iz pozabe stopila imena starejših slovenskih in pri nas delujočih skladateljev, kot so na primer Daniel Lagkhner, Gabriel Plavec, Georg Prenner, Isaac Posch, Gabriello Puliti, Janez Krstnik Dolar, Janez Krstnik Novak in drugi. Zvezki imajo načeloma uvodno biografsko-analitično študijo in vsebujejo razlago vseh redaktorskih posegov. Izdaje so dvojezične (slovensko-angleške).

Prvi urednik in ustanovitelj zbirke je bil Dragotin Cvetko. Njegov sourednik je bil v letih 1986–1993 Danilo Pokorn: Med leti 1993 in 1996 je bil edini glavni in odgovorni urednik, potem pa ga je zamenjal Ivan Klemenčič, ki je to delo opravljal do upokojitve leta 2004. V času med 2005 in 2008 je bil urednik Tomaž Faganel, od leta 2009 dalje pa Metoda Kokole.


SPLETNE IZDAJE

Od leta 2020 zbirka izhaja tudi v elektronski obliki. Namen spletne izdaje je dvojen: že obstoječe izdaje objavljamo v prostem dostopu in hkrati pripravljamo platformo za nove povsem digitalne notne izdaje v tej zbirki.

Najprej bodo za uporabo muzikologov in/oz. izvajalcev objavljeni obstoječi sadovi skoraj štiridesetih let raziskav nacionalne glasbene dediščine, ki so potekale pod okriljem Muzikološkega inštituta. Najstarejše izdaje segajo nazaj v zgodnja osemdeseta leta prejšnjega stoletja in zato je pri teh potrebno opozoriti na dejstvo, da so v nekaterih primerih nove raziskave ter stalno naraščajoča količina podatkov o virih po vsem svetu (tudi vedno več digitaliziranih izvirnikov itd.) že bistveno spremenile naše vedenje o v zbirki objavljenih avtorjih, njihovih delih, izvajalski praksi, ipd., tako da so danes nova pojasnila ter dopolnila oziroma popravki nujno potrebni. Zato sta spletnim izdajam (v obliki skenirane prvotne izdaje) dodana Novi uvod in Corrigenda, ki morebitnega uporabnika vsaj opozorita na nove raziskave in vire, ki so sedaj na voljo.

Drugi namen spletnih izdaj pa je ureditev platforme, ki jo nameravamo razviti za nove povsem digitalne izdaje naše glasbene dediščine. Ti bodo predvidoma sledili dosedanji zasnovi, s tem da bo glasbeni del izkoriščal nove hitro razvijajoče se tehnološke možnosti vizualnega prikaza.


Naročanje posameznih skladb

Muzikološki inštitut izdaja tudi oštevilčene licencirane izvode posameznih skladb iz zvezkov zbirke Monumenta artis musicae Sloveniae. Cena za posamezni izvod je odvisna od dolžine skladbe. Naročila sprejema Muzikološki inštitut ZRC SAZU: muz_inst@zrc-sazu.si.

Naročilo mora vsebovati naslednje podatke:

1. polno ime ustanove oz. fizične osebe, ki bo plačala račun;

2. poštni naslov te ustanove ali osebe;

3. davčno številko;

4. podatek o tem ali je ustanova ali oseba davčni zavezanec ali ne;

5. število izvodov (najmanjše število izdanih izvodov je 10; OPOZORILO: v zboru potrebuje svoj izvod vsak pevec, četudi poje na pamet, ker je kakršnokoli razmnoževanje skladb prepovedano in so pri nas izdane skladbe oštevilčene; v primeru, da se udeležujete tekmovanja so dodatno potrebni še izvodi za vsakega člana žirije).

Po prejetju naročila bomo izdali račun in vam na željeni naslov poslali note. Po Sloveniji za poštnino in pripravo pošiljke zaračunavamo pavšal 3 EUR (lahko pa brez stroškov skladbe dvignete na Muzikološkem inštitutu).


Naslovi

Publikacija
Izbrana dela iz Hrenovih kornih knjig 1
Annibale Perini: Missa Benedicite omnia opera Domini; Pietro Antonio Bianco: Missa Percussit Saul mille
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LXII

Leto: 2017
Avtorja: Pietro Antonio Bianco, Annibale Perini

19.00 €

Publikacija
Izbrana klavirska dela
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LXI

Leto: 2016
Avtor: František Josef Benedikt Dusík

18.00 €

Publikacija
Achille in Sciro (1738)
Arije Ahila in Dejdameje
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LX

Leto: 2016
Avtor: Giuseppe Arena

20.00 €

Publikacija
Tre sonate, op. 26
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LIX

Leto: 2014
Avtor: Francesco Pollini

24.00 €

Publikacija
Skladbe za lutnjo
Il secondo libro de intabulatura di liuto (1563)
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVIII

Leto: 2014
Avtor: Giacomo Gorzanis

20.00 €

Publikacija
Skladbe za lutnjo
Intabolatura di liuto. Libro primo (1561)
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LIII

Leto: 2011
Avtor: Giacomo Gorzanis

20.00 €

Publikacija
Simphonia grande in G
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LII

Leto: 2007
Avtor: František Josef Benedikt Dusik


Publikacija
Missa pastorale op. 93
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLIX

Leto: 2006
Avtor: Leopold Ferdinand Schwerdt


Publikacija
Balletti / Sonate
Druga dopolnjena izdaja
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVa

Leto: 2004
Avtor: Janez Krstnik Dolar


Publikacija
Missa St. Floriani in D
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLIII

Leto: 2002
Avtor: Leopold Ferdinand Schwerdt


Publikacija
Missa in G
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLI

Leto: 2001
Avtor: Venceslav Wratny


Publikacija
Missa in A
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXIX

Leto: 2000
Avtor: Venceslav Wratny


Publikacija
Missa in B
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXVII

Leto: 2000
Avtor: Venceslav Wratny


Publikacija
Arije in dueti
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXVI

Leto: 1999
Avtor: Jakob Frančišek Zupan


Publikacija
Psalmi
Druga dopolnjena izdaja
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIIIa

Leto: 1997
Avtor: Janez Krstnik Dolar


Publikacija
Missa sopra la bergamasca
Druga dopolnjena izdaja
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIIa

Leto: 1997
Avtor: Janez Krstnik Dolar


Publikacija
Missa Viennensis
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIX

Leto: 1996
Avtor: Janez Krstnik Dolar


Publikacija
Harmoniae morales
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVI

Leto: 1995
Avtor: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]


Monumenta artis musicæ Sloveniæ Supplementa ( 2008– )
ISSN:2232-5646
ISSNe:
Monumenta artis musicæ Sloveniæ
Publikacija
Pet motetov
Monumenta artis musicæ Sloveniæ Supplementa 2

Leto: 2008
Avtor: Isaac Posch


Ključne besede
arije
cerkvena glasba
dueti
Zupan, Jakob Frančišek
17. st.
madrigali
vokalna glasba
Dolar, Janez Krstnik
instrumentalna glasba
komorna glasba
sonate
suite
18. st.
kantate
scenska glasba
moteti
nabožna glasba
Plavec, Gabrijel
baročna glasba
Posch, Isaac
16. st.
Gallus, Jacobus
renesančna glasba
slovenska glasba
glasba za lutnjo
Gorzanis, Giacomo
Italija
napolitane
vilanele
maše (glasba)
nabožna vokalna glasba
Puliti, Gabriello
glasbene študije
psalmi (glasba)
Schwerdt, Leopold Ferdinand
liturgična glasba
Slovenija
Prenner, Jurij
baleti
plesi
plesna glasba
16.-17. st.
protestantizem
Striccius, Wolfgang
glasba za čembalo
glasba za glasbila s tipkami
glasba za orgle
glasbene priredbe
godalni orkester
serenade
simfonije
Dusík, František Josef
komorni orkester
lutenjske tabulature
Lagkhner, Daniel
Ivančič, Amandus
partiture
sonata à tre
himne
glasbena kultura
Koper
zgodovina
lutnja
klavir


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR