Psalmi. Druga dopolnjena izdaja
Psalms. 2nd revised edition


Avtor: Janez Krstnik Dolar
Leto: 1997


Štiri od petih Dolarjevih psalmskih kompozicij imajo isto besedilo, to je 50. psalm »Miserere mei, Deus«, komponirane so za zasedbo štirih, šestih oz. osmih vokalnih solistov, zbor in orkester s continuom; peta, »Nisi Dominus«, je uglasbitev odlomka iz Marijinih vesper za štiri pevske soliste, zbor in continuo. Šesta skladba je edina Dolarjeva antifona »Salve Regina« za štiri vokalne soliste, zbor, godala, tri trombone in continuo. Izdaja glasbe v sodobnem notnem zapisu je opremljena z revizijskim poročilom in uvodno besedo o skladbah, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnika.

Ključne besede
17. st.
nabožna vokalna glasba
psalmi (glasba)
slovenska glasba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR