Skip to main content
Musicalische Ehrenfreudt (1618)


Avtor: Isaac Posch
Leto: 1996


Isaac Posch (ok. 1591–1622/3) je najpomembnejši zgodnjebaročni skladatelj, ki je v zgodnjem 17. stoletju deloval tudi na območju današnje Slovenije. Njegova prva tiskana zbirka »Veselo glasbeno slavje« iz leta 1618 vsebuje tristavčne nize plesov (ballete, gagliarde, courante, Tänze, Proportii) za štiri inštrumentalne glasove. Pričujoča izdaja poleg biografskega uvoda in znanstvenokritičnih opomb oz. revizijskega poročila vsebuje tudi napotke za izvajalce, dopolnjuje pa jo še nekaj faksimilov izvirnika.

Ključne besede
17. st.
baleti
glasba
plesi
plesna glasba
Posch, Isaac
suite
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR