Skip to main content
Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. Druga, razširjena izdaja.


Uredila: Janja Žitnik Serafin
Leto: 2015


Otroštvo v slovenskem izseljenstvu sodi med manj raziskane izseljenske teme. Knjiga ga poskuša osvetliti z zornih kotov različnih znanstvenih disciplin. Izhajajoč iz mnogovrstnosti zgodovinskih in kulturoloških definicij otrok ter kategorij otrok v izseljenstvu, predstavljenih v prvem, uvodnem delu knjige, so avtorje zanimala predvsem tista vprašanja, ki se jih dosedanje študije izrazito površno dotikajo ali pa so v njih sploh v celoti spregledana. Tako so v drugem delu knjige najprej pogledali na otroštvo v izseljenstvu, kot se odraža v slovenski izseljenski književnosti in medmrežnih vsebinah. Tretji del knjige se osredotoča na doslej v veliki meri prezrte vidike otroštva v nekaterih posebnih izseljenskih situacijah. Avtorice v svojih poglavjih namreč raziskujejo intimno doživljajske migrantske izkušnje otrok aleksandrink, prisilno izseljenih otrok in otrok diplomatov. Četrti del knjige obravnava jugoslovansko skrb za otroke v slovenskem izseljenstvu v času med svetovnima vojnama, migracije otrok v jugoslovanskem prostoru ter skrb za otroke slovenskega porekla v Bosni in Hercegovini, njihovo učenje in ohranjanje slovenskega jezika.

Metodološko stičišče različnih disciplinarnih in avtorskih pristopov raziskave je predvsem v poskusu subjektivizacije predmeta obravnave, oprtem tudi na čim različnejša osebna pričevanja.Kazalo vsebine

Predgovor k novi, razširjeni izdaji (Janja Žitnik Serafin)
1. DEL: DEFINICIJE IN UMESTITVE
Otroci v migracijskih kontekstih (Mirjam Milharčič Hladnik)
2. DEL: OTROCI V IZSELJENSKEM LEPOSLOVJU IN MEDMREŽNIH VSEBINAH
Otroštvo v izseljenstvu skozi prizmo izseljenske književnosti (Janja Žitnik Serafin)
Transnacionalne dinamike otrok in mladih potomcev slovenskih izseljencev na internetu (Jure Gombač)
3. DEL: OTROCI V SPECIFIČNIH IZSELJENSKIH SITUACIJAH
Migracije otrok aleksandrink od tridesetih do šestdesetih let 20. stoletja (Daša Koprivec)
Otroštvo, vojna in prisilne migracije (Urška Strle)
Otroci diplomatov v (re)socializacijskih turbulencah migracij (Marina Lukšič Hacin)
4. DEL: OTROCI V SLOVENSKEM IZSELJENSTVU IN JUGOSLAVIJA
Jugoslovanska skrb za slovensko izseljensko mladino med svetovnima vojnama (Marjan Drnovšek)
Slovenski otroci v migracijskih statistikah jugoslovanskega prostora: od migracij družin do »pionirskih« migracij (Damir Josipovič)
Otroci in dopolnilni pouk slovenščine v Bosni in Hercegovini: Od jezika prednikov do jezika prihodnosti (Marijanca Ajša Vižintin)
SLOVENIAN EMIGRATION IN THE LIGHT OF CHILDREN’S EXPERIENCE: SUMMARY
IZVLEČEK, KLJUČNE BESEDE
ABSTRACT, KEY WORDS
RECENZENTKE IN RECENZENTA
AVTORICE IN AVTORJI
IMENSKO KAZALO
Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
20. st.
emigracija
izseljevanje
kulturna zgodovina
migracije
otroci
otroštvo
Slovenija
slovenski izseljenci
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR