Skip to main content
Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. Kulturnozgodovinski vidik.


Uredila: Janja Žitnik Serafin
Leto: 2011


Otroštvo v slovenskem izseljenstvu sodi med manj raziskane izseljenske teme, knjiga pa ga poskuša osvetliti z zornih kotov različnih znanstvenih disciplin. Izhajajoč iz mnogovrstnosti zgodovinskih in kulturoloških definicij otrok ter kategorij otrok v izseljenstvu, predstavljenih v prvem, uvodnem delu knjige, smo v drugem delu knjige najprej pogledali na otroštvo v izseljenstvu, kot se odraža v slovenski izseljenski književnosti in medmrežnih vsebinah. Tretji del knjige se osredotoča na manj raziskane vidike otroštva v nekaterih posebnih izseljenskih situacijah. Avtorice v svojih poglavjih namreč raziskujejo intimno doživljajske migrantske izkušnje otrok aleksandrink, izgnanih otrok in otrok diplomatov. Metodološko stičišče različnih disciplinarnih in avtorskih pristopov raziskave je predvsem v poskusu subjektivizacije predmeta obravnave, oprtem tudi na čim različnejša osebna pričevanja.Ključne besede
emigracija
izseljevanje
migracije
otroci
Slovenija
slovenski izseljenci
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR