Salto immortale. Študije o prevajanju poezije

Avtor: Boris A. Novak
Leto: 2011


Boris A. Novak, redni profesor primerjalne književnosti in literarne teorije na ljubljanski Filozofski fakulteti, v knjigi govori o zadregah in pasteh pri prevajanju poezije. Avtor z verzološkim pristopom analizira ritmične in evfonične razlike med jeziki ter estetikami različnih obdobij, od antične kvantitativne verzifikacije, prek silabične verzifikacije romanskih in večine slovanskih jezikov, do silabotonične verzifikacije, značilne za slovenski, nemški, angleški in ruski verz. Poleg problematike vezane besede posebno pozornost posveča prostemu verzu in drugim fenomenom moderne poezije. V tej obsežni študiji se teorija tesno prepleta s praktičnimi izkušnjami in rešitvami priznanega slovenskega pesnika in prevajalca.Kazalo vsebine

Prva knjiga

PREDGOVOR 

Z OSEBNIM GLASOM 

Prevod – salto immortale

RAZMER JE MED AVTORJEM IN PREVAJALCEM

Avtoriteta avtorja: kult preteklosti ali prihodnosti?

O (NE)PREVEDLJIVOSTI POEZIJE

Dvojezične izdaje – optimalen način objavljanja prevodne poezije

Prevod in / ali prepesnitev?

Izziv neprevedljivih pesmi

TEKST IN GLOBLJA TEKSTURA PESMI

Prevajanje teksta, kon-teksta, pred-teksta in pod-teksta

VERZIFIKACIJSKI PROBLEMI

PRI PREVAJANJU VEZANE BESE DE

Kaj je verz in kako ga prevajati?

Kaj je rima in kako jo prevajati?

O svežini jutranje in večerne zarje, o ljubezenski pesmi škrjanca in trubadurja

Problemi pri prevajanju trubadurske lirike v slovenščino

Prevajanje francoskega srednjeveškega epskega deseterca in osmerca

Silabotonična adaptacija srbskega (»junaškega«) deseterca

Ali je aleksandrinec v slovenščini sploh mogoč?

Kako govori Cyrano: Rostandov in Župančičev verz

Druga knjiga

VERZIFIKACIJSKI PROBLEMI PRI PREVAJANJU VEZANE BESEDE

Stare in nove možnosti prevajanja aleksandrincev

Dramski verz: primerjava aleksandrinca in blank verza

Poezija in konvencija v baroku in klasicizmu

Slovenski prevodi Goethejeve balade Mignon na oblikovni ravni

Verzifikacijski problemi prevajanja Prešerna v angleščino in francoščino

Prevajanje francoske simbolistične lirike

Primerjava Udovičevih in Bergerjevih prevodov romanc Garcíe Lorce

Epigrami Sinan qua non

Problemi prenašanja japonskega haikuja v slovenščino

PREVAJANJE PROSTEGA VERZA, PESMI V PROZI IN AVANTGARDISTIČNIH EKSPERIMENTOV

Kaj je prosti verz in kako ga prevajati?

Kaj je pesem v prozi in kako jo prevajati?

Prevajanje vizualne in zvočne poezije

PREVAJANJE PROZE

Čutna nazornost besednjaka Marcela Prousta in jezikovna arheologija Radojke Vrančič

DVOGLASNOST

Dvojezičnost – ponotranjeno prevajanje, kontrolirana shizofrenija, kulturno bogastvo

POVZETEK

SUMMARY

VIRI IN LITERATURA

IMENSKO KAZALOŠe ...

Drago Bajt: Mala zgodovina pesniškega prevajanja; Pogledi št. 19/2011 (29.9.2011)

Miha Naglič: Salto immortale; Gorenjski glas (9.9.2011)Redna cena
35,00 €

Spletna cena
31,50 €


Ključne besede
francoska poezija
literarno prevajanje
poezija
prevajalci
prevajanje
romanske književnosti
študije
teorija prevajanja
verzifikacija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR