Salto immortale. Študije o prevajanju poezije

Author: Boris A. Novak
Year: 2011


Salto immortale deals with questions of poetry translation, particularly in terms of metre, rhythm and verse. A variety of poetic forms are dealt with, spanning from classical antiquity to the present day. The author, who is himself an expert in verse theory, a poet and a prolific translator of poetry from a number of languages into Slovene, offers a rigorous discussion backed by a number of poetic texts and complemented by his first-hand experience as a poetry translator.Table of content

Prva knjiga

PREDGOVOR 

Z OSEBNIM GLASOM 

Prevod – salto immortale

RAZMER JE MED AVTORJEM IN PREVAJALCEM

Avtoriteta avtorja: kult preteklosti ali prihodnosti?

O (NE)PREVEDLJIVOSTI POEZIJE

Dvojezične izdaje – optimalen način objavljanja prevodne poezije

Prevod in / ali prepesnitev?

Izziv neprevedljivih pesmi

TEKST IN GLOBLJA TEKSTURA PESMI

Prevajanje teksta, kon-teksta, pred-teksta in pod-teksta

VERZIFIKACIJSKI PROBLEMI

PRI PREVAJANJU VEZANE BESE DE

Kaj je verz in kako ga prevajati?

Kaj je rima in kako jo prevajati?

O svežini jutranje in večerne zarje, o ljubezenski pesmi škrjanca in trubadurja

Problemi pri prevajanju trubadurske lirike v slovenščino

Prevajanje francoskega srednjeveškega epskega deseterca in osmerca

Silabotonična adaptacija srbskega (»junaškega«) deseterca

Ali je aleksandrinec v slovenščini sploh mogoč?

Kako govori Cyrano: Rostandov in Župančičev verz

Druga knjiga

VERZIFIKACIJSKI PROBLEMI PRI PREVAJANJU VEZANE BESEDE

Stare in nove možnosti prevajanja aleksandrincev

Dramski verz: primerjava aleksandrinca in blank verza

Poezija in konvencija v baroku in klasicizmu

Slovenski prevodi Goethejeve balade Mignon na oblikovni ravni

Verzifikacijski problemi prevajanja Prešerna v angleščino in francoščino

Prevajanje francoske simbolistične lirike

Primerjava Udovičevih in Bergerjevih prevodov romanc Garcíe Lorce

Epigrami Sinan qua non

Problemi prenašanja japonskega haikuja v slovenščino

PREVAJANJE PROSTEGA VERZA, PESMI V PROZI IN AVANTGARDISTIČNIH EKSPERIMENTOV

Kaj je prosti verz in kako ga prevajati?

Kaj je pesem v prozi in kako jo prevajati?

Prevajanje vizualne in zvočne poezije

PREVAJANJE PROZE

Čutna nazornost besednjaka Marcela Prousta in jezikovna arheologija Radojke Vrančič

DVOGLASNOST

Dvojezičnost – ponotranjeno prevajanje, kontrolirana shizofrenija, kulturno bogastvo

POVZETEK

SUMMARY

VIRI IN LITERATURA

IMENSKO KAZALOMore ...

Drago Bajt: Mala zgodovina pesniškega prevajanja; Pogledi št. 19/2011 (29.9.2011)

Miha Naglič: Salto immortale; Gorenjski glas (9.9.2011)Regular price
35.00 €

Online price
31.50 €


Keywords
French poetry
literary translation
poetry
Romance literature
studies
theory of translation
translating
translators
versification
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR