Skip to main content
Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih


Avtorji: Klara Kožar Rosulnik, Moreno De Toni, Marijanca Ajša Vižintin
Leto: 2013


Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih Priročnik prinaša 15 delavnic, ki obravnavajo kulturno, etnično in jezikovno raznolikost slovenske in italijanske družbe. Osredotoča se na razvijanje medkulturnega dialoga med večinskimi, priseljenskimi in manjšinskimi skupnosti ter na razvijanje medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev. Vsaka delavnica je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je namenjen učiteljem, zato so v njem izpostavljeni cilji, teoretična izhodišča, napotki za reševanje in literatura za nadaljnje delo. Drugi del delavnice je delovni list na dveh straneh, namenjen kopiranju in neposredni uporabi v razredu. Delavnice so izvedljive pri različnih šolskih predmetih (npr. slovenščina, italijanščina, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, knjižnična informacijska znanja, sociologija, psihologija, antropologija itd.). Priporočamo medpredmetno povezovanje. Ciljna skupina za reševanje delavnic so predvsem osnovnošolci v zadnjem triletju osnovne šole in srednješolci v Sloveniji oz. učenci nižjih in višjih srednjih šol v Italiji.Kazalo vsebine

Priseljevanje in izseljevanje na slovenskem ozemlju 
Migracijska gibanja na italijanskem ozemlju 
Identiteta: spreminjajoča se in mnogoplastna 
Identiteta skupine 
Migracije in avtobiografske pripovedi 
Fotografije migrantov 
Integracija/vključevanje kot dvosmerni proces 
Diskriminacija, predsodki, stereotipi 
Pravičnost v šoli in medkulturna zmožnost 
Medkulturno učenje in izobraževanje 
Priseljenci prispevajo k razvoju družbe 
Več jezikov znaš, več veljaš
Podobe večjezične in večkulturne Slovenije v književnosti 
Društva priseljencev v Sloveniji  in njihova vloga 
Društva priseljencev v Italiji 
 

Ključne besede
Italija
medkulturna pedagogika
medkulturni dialog
medkulturno sporazumevanje
medkulturnost
multikulturalizem
osnovne šole
priročniki
Slovenija
srednje šole
učenci
učitelji
večkulturnost
vzgoja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR