Skip to main content
Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi


Avtorji: Klara Kožar Rosulnik, Moreno De Toni, Marijanca Ajša Vižintin
Leto: 2013


Priročnik prinaša 15 delavnic, ki obravnavajo kulturno, etnično in jezikovno raznolikost naše družbe. Osredotoča se predvsem na slovensko in italijansko skupnost: na razvijanje medkulturnega dialoga med večinskimi, priseljenskimi in manjšinskimi skupnosti ter na razvijanje medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev. Vsaka delavnica je sestavljena iz dveh delov. Prvi (teoretični) del je namenjen učiteljem, zato so v njem izpostavljeni cilji, teoretična izhodišča, napotki za reševanje in literatura za nadaljnje delo. Drugi del delavnice je delovni list na dveh straneh, namenjen kopiranju in neposredni uporabi v razredu. Delavnice so izvedljive pri različnih šolskih predmetih (npr. slovenščina, italijanščina, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, knjižnična informacijska znanja, sociologija, psihologija, antropologija itd.). Priporočamo medpredmetno povezovanje. Ciljna skupina za reševanje delavnic so predvsem osnovnošolci v zadnjem triletju osnovne šole in srednješolci v Sloveniji oz. učenci nižjih in višjih srednjih šol v Italiji.Kazalo vsebine

Immigrazione ed emigrazione sul territorio sloveno 
Movimenti migratori sul territorio Italiano 
L'identità: variabile e multiforme 
Identità del gruppo classe 
Migrazione e narrazione autobiografica 
Fotografie migranti 
L'integrazione/inclusione come processo a doppio senso 
Discriminazione, pregiudizi, stereotipi 
Una scuola equa e la competenza interculturale 
Educazione e istruzione interculturale 
Gli immigrati contribuiscono allo sviluppo della società 
Più lingue sai, più vali 
L'immagine di una Slovenia multiculturale e multilingue in letteratura 
Le associazioni degli immigrati in Slovenia e il loro ruolo 
Associazionismo migrante in Italia 
 

 


Ključne besede
Italija
medkulturni dialog
medkulturno sporazumevanje
medkulturnost
multikulturalizem
osnovne šole
priročniki
Slovenija
srednje šole
učenci
učitelji
večkulturnost
vzgoja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR