Skip to main content
Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih


Authors: Klara Kožar Rosulnik, Moreno De Toni, Marijanca Ajša Vižintin
Year: 2013Table of content

Priseljevanje in izseljevanje na slovenskem ozemlju 
Migracijska gibanja na italijanskem ozemlju 
Identiteta: spreminjajoča se in mnogoplastna 
Identiteta skupine 
Migracije in avtobiografske pripovedi 
Fotografije migrantov 
Integracija/vključevanje kot dvosmerni proces 
Diskriminacija, predsodki, stereotipi 
Pravičnost v šoli in medkulturna zmožnost 
Medkulturno učenje in izobraževanje 
Priseljenci prispevajo k razvoju družbe 
Več jezikov znaš, več veljaš
Podobe večjezične in večkulturne Slovenije v književnosti 
Društva priseljencev v Sloveniji  in njihova vloga 
Društva priseljencev v Italiji 
 price


Keywords
education
intercultural communication
intercultural dialogue
interculturalism
intercultural pedagogy
Italy
Italy
manuals
multiculturalism
primary schools
pupils
secondary schools
Slovenia
teachers
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR