Skip to main content
Pravopis na zrnu graha


Uredili: Urška Vranjek Ošlak, Tina Lengar Verovnik
Leto: 2022


Tretja monografija iz niza »razprav o pravopisnih vprašanjih« (pred njo sta izšli monografiji Pravopisna stikanja, 2012, in Pravopisna razpotja, 2015) je priložnost za podrobnejšo predstavitev procesa kodifikacije. Prenova pravopisnega priročnika poteka ob poglobljenem raziskovanju in široko zastavljenih premislekih, pri katerih s svojimi znanji pomagajo tudi strokovnjaki z drugih področij. Na ta način se približujemo končnemu idealu, za katerega se v Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU zavedamo, da ga bomo težko dosegli – že zato, ker spoštujemo različnost jezikovnih praks in ideologij. Pri tem smo kot kakšne pravopisne kraljične iz Andersenove pravljice, ki se kljub vsem žimnicam in pernicam vedno znova prebujajo ožuljene od pravopisnih zrn graha. Tudi 22 avtoric in avtorjev monografije izkazuje tovrstno občutljivost na različne (ob)pravopisne teme. Njihovih 19 prispevkov je zbranih v tematskih sklopih, naslovljenih »Kodifikacijski proces: vpogledi in uvidi«, »Slovarji, sopotniki pravopisnih pravil«, »Pravopisni in širši pogledi na imena in poimenovanja v slovenščini«, »Prevzemanje v slovenščino med načeli in konkretnimi rešitvami« ter »Pravopis v preseku z glasovno-naglasno, oblikoslovno in besedotvorno problematiko«. Monografija Pravopis na zrnu graha torej ponovno odstira pogled v tematike, ki so z nastajanjem novega pravopisa bolj ali manj tesno povezane.Kazalo vsebine

Predgovor

I

Kodifikacijski proces: vpogledi in uvidi
Helena Dobrovoljc
Delovne faze in normativne odločitve pri prenovi pravopisa

Hana Mžourková
Pravopisna kodifikacija na Češkem

Helena Dobrovoljc, Manca Černivec
Skozi trnje do pravopisnih nebes? Predstavitev procesa prenove pravopisnega pravila na primeru »Novo Mesto«

Marta Kocjan Barle
Od črke in pismenke do črkopisa in pisave

Tadeja Rozman, Monika Kalin Golob
Ločila v poslovno-uradovalnih besedilih

Tina Lengar Verovnik
Novosti pri rabi ločil: analiza vprašanj in odgovorov v Jezikovni svetovalnici

II

Slovarji, sopotniki pravopisnih pravil

Manca Černivec, Urška Vranjek Ošlak
Raba kvalifikatorjev »in« ter »tudi« na primeru oblikoslovnih dvojnic

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer
Dvojnice v terminoloških slovarjih

Mateja Jemec Tomazin
Poimenovanja oseb v terminologiji

III

Pravopisni in širši pogledi na imena in poimenovanja v slovenščini

Rok Dovjak
Prepoznavanje lastnih imen v besednih zvezah

Drago Perko
Standardizirana zemljepisna imena v slovenskem jeziku

Matej Meterc
Analiza oblikovnih in pomenskih značilnosti zemljepisnih frazeoloških nadomestnih poimenovanj za ePravopis

IV

Prevzemanje v slovenščino med načeli in konkretnimi rešitvami

Marta Kocjan Barle
Prevzemanje lastnih imen in opuščanje ali ohranjanje neme črke -e

Andrej Stopar, Gašper Ilc
Domačenje angleškega polglasnika v slovenskem pravopisu

Aleš Pogačnik
Iz Afrike vedno pride nekaj novega

V

Pravopis v preseku z glasovno-naglasno, oblikoslovno in besedotvorno problematiko

Tanja Mirtič
Odnos jezikovnih uporabnikov do naglasnomestne problematike

Metka Furlan
Vpliv pisne knjižne norme na govorjeno slovenščino

Ana Rotovnik Omerzu, Irena Stramljič Breznik
Podaljšava večzložnih tujih priimkov moškega spola z osnovo na -r

Elin Kamenšek Krajnc, Irena Stramljič Breznik
Tuji priimki na pisni soglasniški sklop tz [c] in preglaševanje

Pravopis na zrnu graha – Povzetki

Orthography and the Pea – Summaries

Sodelujoči avtorji in avtorice

Imensko kazalo

Stvarno kazalo
Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
pravopis
slovenščina
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR