O izvoru in dejanjih Gotov. Getika

Avtor: Jordanes
Leto: 2006


Jordanesovo delo De origine actibusque Getarum (Getica) je eden temeljnih virov iz obdobja konca antike in preseljevanja narodov. Napisano je bilo sredi 6. stoletja po predlogi starejših del, ki pomembno prispevajo k našemu poznavanju etnogeneze na področju današnje vzhodne Evrope in prvih Slovanov.

Uvodna študija podaja temeljne podatke o nastanku Jordanesovega dela in ohranjenih rokopisih, pojasnjuje okoliščine, v katerih je bila Getika napisana, in opozori bralca na mitske elemente v Jordanesovi pripovedi, ki jih ne moremo imeti za zgodovino.

Čeprav prevod Getike poskuša čimbolj slediti izvirniku, ostaja hkrati lepo berljiv. V knjigi je natisnjen tudi izvirni tekst.

Getika ni Jordanesovo edino delo, napisal je tudi zgodovino Rimljanov (Romana): njen zadnji del je posvečen gotskim vojnam v Italiji in dopolnjuje opis dogodkov v naši okolici, zato ga je avtor prevoda vključil v knjigo.

Jordanesovo delo je predmet številnih zgodovinskih raziskav. Kot kažejo novejše študije, ne moremo nekritično povzemati vseh dejstev, ki jih navaja, vendar pa Getika ostaja edinstven dokument časa, v katerem je nastala. Za nekatera obdobja, kot je na primer naselitev Gotov v Panoniji, je celo edini ohranjeni pisni vir. Zato je delo osnovnega pomena za slovensko zgodovinopisje, tako s strokovnega kot poljudnega stališča.Kazalo vsebine

Jordanes in njegovo delo

Jordanesovo besedilo in prevod

Literatura

O IZVORU IN DEJANJIH GOTOV

Dodatek - gotske vojne v Romani (poglavja 367-388)

DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM

De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum (367-388)

Opombe

Opombe k dodatku
Cena
razprodano


Ključne besede
barbarska ljudstva
Germani
Goti
migracije
stari vek
zgodnji srednji vek
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR