Title:
O izvoru in dejanjih Gotov. Getika
Author:
Other authors:
translation, annotations and afterword Žiga Šmit
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Jordanes in njegovo delo

Jordanesovo besedilo in prevod

Literatura

O IZVORU IN DEJANJIH GOTOV

Dodatek - gotske vojne v Romani (poglavja 367-388)

DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM

De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum (367-388)

Opombe

Opombe k dodatku

More ...

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

961-6568-51-1

Specifications

paperback • 13 × 20 cm • 238 pages

Price

sold out