Title:
O izvoru in dejanjih Gotov. Getika
Author:
Other authors:
translation, annotations and afterword Žiga Šmit
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Jordanesovo delo De origine actibusque Getarum (Getica) je eden temeljnih virov iz obdobja konca antike in preseljevanja narodov. Napisano je bilo sredi 6. stoletja po predlogi starejših del, ki pomembno prispevajo k našemu poznavanju etnogeneze na področju današnje vzhodne Evrope in prvih Slovanov.

Table of content

Jordanes in njegovo delo

Jordanesovo besedilo in prevod

Literatura

O IZVORU IN DEJANJIH GOTOV

Dodatek - gotske vojne v Romani (poglavja 367-388)

DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM

De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum (367-388)

Opombe

Opombe k dodatku

Publishing House

Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

961-6568-51-1

Specifications

paperback • 13 × 20 cm • 238 pages

Price

sold out