Skip to main content
Između Kraljevstva i Carstva. Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza.


Uredili: Vanja Kočevar, Miha Seručnik, Petra Svoljšak
Leto: 2013


Knjiga vsebuje šest študij, ki so nastale v okviru projekta EU pristopne pomoči z naslovom Prebujena kulturna dediščina. Študije so posvečene srednjeveški in zgodnje-novoveški zgodovini Bele krajine in dela hrvaškega Pokolpja, ki ju je v preteklosti v mnogočem družila skupna usoda.

Kljub dejstvu, da je Bela krajina spadala v Sveto rimsko cesarstvo, njena hrvaška soseščina pa je bila del Ogrskega kraljestva, so pomembnejše plemiške rodbine, ki se jim je uspelo uveljaviti v tem prostoru, imele posesti na obeh straneh meje. V 17. in 18. stoletju so se zaradi intenzivnih kulturnih stikov s sosednim prostorom tudi Belokranjci prištevali k Hrvatom.Kazalo vsebine

Janez Weiss  
In conterminiis. Razvoj pogranične zemlje Metlike i odnosi s
hrvatsko‑slavonskim prostorom s naglaskom na prisutnosti i posjedima
obitelji Erdődy i Frankapan
13
Hrvoje Kekez  
Na granici Kraljevstva i Carstva. Povijesne mijene na širem prostoru
Žumberačko-samoborskog gorja od 12. do početka 16. stoljeća
83
Andrej Nared  
Pravno-upravni položaj metličke grofovije od sredine 14. do kraja 16. stoljeća 111
Dušan Kos  
Zemljišna vlastelinstva i prekogranične migracije u Beloj krajini u svjetlu
srednjovjekovnih i ranovjekovnih urbara
127
Miha Preinfalk  
Auersperzi u Beloj krajini i njihovi kontakti s Hrvatskom u srednjem vijeku 141
Boris Golec  
Jesu li Belokranjci svojedobno bili Hrvati? Nedovršena kroatizacija Bele krajine
u ranom novom vijeku – od Metličana i kranjskih Hrvata do Belokranjaca
153
SKRAĆENICE I KRATICE 208
IZVORI I LITERATURA 209

 
Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
Bela krajina
Hrvaška
novi vek
obmejna območja
plemiške rodbine
Slovenija
srednji vek
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR