Između Kraljevstva i Carstva. Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza

Edited by: Vanja Kočevar, Miha Seručnik, Petra Svoljšak
Year: 2013Table of content

Janez Weiss  
In conterminiis. Razvoj pogranične zemlje Metlike i odnosi s
hrvatsko‑slavonskim prostorom s naglaskom na prisutnosti i posjedima
obitelji Erdődy i Frankapan
13
Hrvoje Kekez  
Na granici Kraljevstva i Carstva. Povijesne mijene na širem prostoru
Žumberačko-samoborskog gorja od 12. do početka 16. stoljeća
83
Andrej Nared  
Pravno-upravni položaj metličke grofovije od sredine 14. do kraja 16. stoljeća 111
Dušan Kos  
Zemljišna vlastelinstva i prekogranične migracije u Beloj krajini u svjetlu
srednjovjekovnih i ranovjekovnih urbara
127
Miha Preinfalk  
Auersperzi u Beloj krajini i njihovi kontakti s Hrvatskom u srednjem vijeku 141
Boris Golec  
Jesu li Belokranjci svojedobno bili Hrvati? Nedovršena kroatizacija Bele krajine
u ranom novom vijeku – od Metličana i kranjskih Hrvata do Belokranjaca
153
SKRAĆENICE I KRATICE 208
IZVORI I LITERATURA 209

 
price
no longer available


Keywords
border areas
collective volume
Croatia
history
Middle Ages
New Age
nobles
Slovenia
White Carniola
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR