Skip to main content
Med cesarstvom in kraljestvom. Študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav.


Uredili: Vanja Kočevar, Miha Seručnik, Petra Svoljšak
Leto: 2013


Knjiga vsebuje šest študij, ki so nastale v okviru projekta EU pristopne pomoči z naslovom Prebujena kulturna dediščina. Študije so posvečene srednjeveški in zgodnje-novoveški zgodovini Bele krajine in dela hrvaškega Pokolpja, ki ju je v preteklosti v mnogočem družila skupna usoda.

Kljub dejstvu, da je Bela krajina spadala v Sveto rimsko cesarstvo, njena hrvaška soseščina pa je bila del Ogrskega kraljestva, so pomembnejše plemiške rodbine, ki se jim je uspelo uveljaviti v tem prostoru, imele posesti na obeh straneh meje. V 17. in 18. stoletju so se zaradi intenzivnih kulturnih stikov s sosednim prostorom tudi Belokranjci prištevali k Hrvatom.Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
Bela krajina
Hrvaška
novi vek
obmejna območja
Slovenija
srednji vek
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR