Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru

Author: Janja Žitnik Serafin
Year: 2008


The first part of the book discusses the position of Slovenian émigré literature and its place in the framework of Slovenian national literature and culture. In the second part, the most significant immigrant writers in Slovenia are presented, and their position in the cultural context of Slovenia is analyzed. The third part comprises a broader examination of the immigrants’ position in Slovenia, their (cultural, socio-economic, political) integration, and the level of their equality regarding the status of their cultural-artistic activities and their affirmation in broader Slovenian society. The last part of the book opens a number of comparisons between the positions of Slovenian emigrants and the immigrants in Slovenia.
The comparative analysis focuses on the factors influencing cultural life of the immigrant community as such. This is followed by a chapter on literary bilingualism among emigrant/immigrant writers. The concluding chapters continue to problematize the concept of a single “national language” as the demarcation line between national literatures. A theoretical concept of a “concentric paradigm of national literature” is introduced. The authors of the included foreword and review are Matjaž Hanžek and Aleš Debeljak.Table of content

SPREMNA MISEL (Matjaž Hanžek)

PREDGOVOR

UVOD

Predmet raziskave

Dosedanje študije

Teoretska izhodišča in metodološka pojasnila

Terminološka pojasnila

O sporni rabi nekaterih pojmov

1. POLOŽAJ IZSELJENSKE KNJIŽEVNOSTI V MATIČNEM PROSTORU

Razpoznavnost izseljenske književnosti

Obseg in kakovost slovenske izseljenske književnosti

Razvoj literarne dejavnosti in pomembnejši pisci

Mesto slovenske izseljenske književnosti v matični kulturi

Integriranost izseljenske književnosti v slovensko literarno zgodovino

Slovenska izseljenska književnost v matičnem šolstvu

2. POLOŽAJ LITERARNEGA DELA PRISELJENCEV V SLOVENIJI (Lidija Dimkovska)

Književno delo priseljencev v Sloveniji

Položaj priseljenskih avtorjev v slovenski kulturi

3. KULTURNI POLOŽAJ PRISELJENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV V SLOVENIJI

Metodološka pojasnila k anketi

Identitetni vidiki

Kazalci in dejavniki kulturnega položaja priseljencev

Priseljenska izkušnja v Sloveniji v luči integracijskih načel

4. NA POTI K ENAKOPRAVNI JEZIKOVNI IN KULTURNI INTEGRACIJI

Dinamika kulturnega življenja priseljenske skupnosti

Izseljenska literarna in publicistična dejavnost v luči statističnih primerjav

Vidiki literarne dvojezičnosti

Meje nacionalne književnosti, meje naroda

Koncentrična shema nacionalne književnosti

SKLEP

MULTICULTURAL SLOVENIA: The Position of Migrant Literature and Culture

in Slovenia (Summary)

IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE

ABSTRACT AND KEY WORDS

VIRI IN LITERATURA

Tiskane objave

Spletni viri

Drugi viri

Leposlovje

IMENSKO KAZALO
price


Keywords
artistic creation
cultural history
historical surveys
migrations
multiculturalism
Slovenian emigrant literature
Slovenian emigrants
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR