Skip to main content
Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče


Edited by: Rok Ciglič, Blaž Komac, Jure Tičar, Matija Zorn
Year: 2017


The volume (‘Sustainable Urban Development and Natural Disasters’) contains seventeen chapters dealing with natural disasters. The chapters describe research findings and examples of the use of modern technologies in cases of natural disasters, with the focus on natural disasters in urban areas. The volume covers various topics such as earthquakes, floods, avalanches, landslides, heat waves, urban heat island, and web applications.Table of content

Blaž Komac
Prožna mesta – trajnostni razvoj in naravne nesreče

Matjaž Mikoš
Krepitev odpornosti družbe na naravne in druge nesreče in prehod v nizkoogljično družbo v Sloveniji

Katja Banovec Juroš
Implementacija Sendajskega okvira na lokalni ravni – zmanjšanje tveganj zaradi nesreč v lokalnih skupnostih

Blaž Komac, Rok Ciglič, Miha Pavšek, Žiga Kokalj
Naravne nesreče v mestih – primer mestnega toplotnega otoka

Mateja Zalar, Tjaša Pogačar, Zalika Črepinšek, Lučka Kajfež Bogataj
Vročinski valovi kot naravna nesreča v mestih

Nejc Pogačnik
Pomen hidrološke napovedi za učinkovit odziv ob mestnih poplavah

Andrej Gosar
Raziskave nevarnosti seizmičnih resonančnih učinkov med sedimenti in stavbami v petih slovenskih mestih z metodo mikrotremorjev

Marjana Lutman, Primož Banovec, Matej Cerk, Maja Kreslin
Razširitev strokovnih podlag in orodij za oceno potresne ogroženosti v Sloveniji

Mateja Jemec Auflič, Marko Komac, Blaž Milanič, Jernej Jež
Določanje stabilnosti tal s pomočjo radarske interferometrije v naseljenih območjih

Špela Kumelj, Jasna Šinigoj
e-Plaz – spletna aplikacija za popis in pregledovanje plazov in erozije

Maruša Goluža, Matija Zorn
Spremembe poselitve in škodni potencial na poplavnih območjih Ljubljanskega barja med letoma 2003 in 2015

Stanislav Lenart, Rudolf Rajar, Andrej Širca
Prispevek projekta VODPREG 2 k oceni posledic porušitev vodnih pregrad

Manca Volk Bahun
Modeliranje in prikazovanje nevarnosti zaradi snežnih plazov

Tajan Trobec
Prostorska in časovna analiza pojavljanja hudourniških poplav v Sloveniji

Gregor Kovačič
Poplavi na Zgornji Pivki v letu 2014

Mojca Šraj, Matevž Menih, Nejc Bezak, Matjaž Mikoš
Poplavno tveganje v Sloveniji in podnebna spremenljivost

Blaž Barborič, Mihaela Triglav Čekada, Vasja Bric, Primož Kete, Vesna Dežman Kete
Nove podatkovne podlage za boljše upravljanje z vodamiMore ...price


Keywords
cities
cities
collective volume
natural disasters
Slovenia
sustainable development
urban development
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR