Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče

Uredili: Rok Ciglič, Blaž Komac, Jure Tičar, Matija Zorn
Leto: 2017


V knjigi je sedemnajst poglavij s področja naravnih nesreč. V poglavjih so opisana raziskovalna spoznanja ter primeri uporabe sodobnih tehnologij v primeru naravnih nesreč, s poudarkom na naravnih nesrečah v urbanem okolju. Knjiga vsebuje različne teme, kot so na primer potresi, poplave, snežni in zemeljski plazovi, vročinski valovi, mestni toplotni otok ter spletne aplikacije.Kazalo vsebine

Blaž Komac
Prožna mesta – trajnostni razvoj in naravne nesreče

Matjaž Mikoš
Krepitev odpornosti družbe na naravne in druge nesreče in prehod v nizkoogljično družbo v Sloveniji

Katja Banovec Juroš
Implementacija Sendajskega okvira na lokalni ravni – zmanjšanje tveganj zaradi nesreč v lokalnih skupnostih

Blaž Komac, Rok Ciglič, Miha Pavšek, Žiga Kokalj
Naravne nesreče v mestih – primer mestnega toplotnega otoka

Mateja Zalar, Tjaša Pogačar, Zalika Črepinšek, Lučka Kajfež Bogataj
Vročinski valovi kot naravna nesreča v mestih

Nejc Pogačnik
Pomen hidrološke napovedi za učinkovit odziv ob mestnih poplavah

Andrej Gosar
Raziskave nevarnosti seizmičnih resonančnih učinkov med sedimenti in stavbami v petih slovenskih mestih z metodo mikrotremorjev

Marjana Lutman, Primož Banovec, Matej Cerk, Maja Kreslin
Razširitev strokovnih podlag in orodij za oceno potresne ogroženosti v Sloveniji

Mateja Jemec Auflič, Marko Komac, Blaž Milanič, Jernej Jež
Določanje stabilnosti tal s pomočjo radarske interferometrije v naseljenih območjih

Špela Kumelj, Jasna Šinigoj
e-Plaz – spletna aplikacija za popis in pregledovanje plazov in erozije

Maruša Goluža, Matija Zorn
Spremembe poselitve in škodni potencial na poplavnih območjih Ljubljanskega barja med letoma 2003 in 2015

Stanislav Lenart, Rudolf Rajar, Andrej Širca
Prispevek projekta VODPREG 2 k oceni posledic porušitev vodnih pregrad

Manca Volk Bahun
Modeliranje in prikazovanje nevarnosti zaradi snežnih plazov

Tajan Trobec
Prostorska in časovna analiza pojavljanja hudourniških poplav v Sloveniji

Gregor Kovačič
Poplavi na Zgornji Pivki v letu 2014

Mojca Šraj, Matevž Menih, Nejc Bezak, Matjaž Mikoš
Poplavno tveganje v Sloveniji in podnebna spremenljivost

Blaž Barborič, Mihaela Triglav Čekada, Vasja Bric, Primož Kete, Vesna Dežman Kete
Nove podatkovne podlage za boljše upravljanje z vodamiŠe ...

Ključne besede
elementarne nesreče
mesta
naravne nesreče
razvoj mest
Slovenija
trajnostni razvoj
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR